Browsing by Author # Rongji Liu# and Guangjin Zhang