Browsing by Author Bei Han

Showing results 1 to 10 of 10
Issue DateTitleAuthor(s)
2015A Versatile Probability Model of Photovoltaic Generation Using Pair Copula ConstructionWei Wu; Keyou Wang; Bei Han; Guojie Li; Xiuchen Jiang; Mariesa Crow
2015A Versatile Probability Model of Photovoltaic Generation Using Pair Copula ConstructionWei Wu; <strong>Keyou Wang</strong>; Bei Han; Guojie Li; Xiuchen Jiang; Mariesa Crow
2014Anticancer Activity of Binary Toxins from Lysinibacillus sphaericus IAB872 against Human Lung Cancer Cell Line A549Wenjuan Luo; Cuicui Liu; Ruijuan Zhang; Jianwei He; Bei Han
2014Genome-wide Transcriptional Profiling and Proteomic Analysis of Degenerated Clostridium beijerinckii NCIMB 8052Yan Zhang; Thaddeus C Ezeji; Ruijuan Zhang; Chengcheng Han; Bei Han
2014Genome-wide Transcriptional Profiling and Proteomic Analysis of Degenerated Clostridium beijerinckii NCIMB 8052Yan Zhang; Thaddeus C Ezeji; Ruijuan Zhang; Chengcheng Han; Bei Han
-基于本地运行状态转换的多微网控制策略Bei Han
-考虑配电网静态电压稳定裕度的多微网孤岛划分Bei Han
2014Transcriptional and proteomic analysis of degenerated Clostridum beijerinckii NCIMB8052 to elucidate its degeneration mechanism during acetone-butanol-ethanol fermentationYan Zhang; Thaddeus Ezeji; Shengyin Jiao; RuijuanZhang; Bei Han
2014Transcriptional and proteomic analysis of degenerated Clostridum beijerinckii NCIMB8052 to elucidate its degeneration mechanism during acetone-butanol-ethanol fermentationYan Zhang; Thaddeus Ezeji; Shengyin Jiao; RuijuanZhang; Bei Han
2015Two novel exopolysaccharides from Bacillus amyloliquefaciens C-1: antioxidation and effect on oxidative stressHaixia Yang; Jianjun Deng; Yue Yuan; Daidi Fan; Yan Zhang; Ruijuan Zhang; Bei Han