Browsing by Author Bin Zhao

Showing results 1 to 20 of 152  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
20152-Ethynyl-6-methylthieno[3,2-b]thiopheneas an efficientp spacer for porphyrin-based dyesHuifang Zhao; Jun Long; Xi Luo; Bin Zhao; Songting Tan
2013A 24-Gd nanocapsule with a large magnetocaloric effectLi-Xian Chang; Gang Xiong; Li Wang; Peng Cheng; Bin Zhao
2015A Clustering Algorithm Based on Rough Sets for theRecommendation Domain in Trust-Based Access ControlBin Zhao; Jingsha He; Xinggang Xuan; Yixuan Zhang; Na Huang
2014A Functional Polymorphism in the Promoter Region of MicroRNA-146a Is Associated with the Risk of Alzheimer Disease and the Rate of Cognitive Decline in PatientsLili Cui; You Li; Guoda Ma; Yan Wang; Yujie Cai; Shengyuan Liu; Yanyan Chen; Jia Li; Yuliu Xie; Gen Liu; Bin Zhao; Keshen Li
2015A multi-proxy analysis ofsedimentary organic carbon in the Changjiang Estuary and adjacent shelfPeng Yao; Zhigang Yu; Thomas S. Bianchi; Zhigang Guo; Meixun Zhao; Chris S. Knappy; Brendan J. Keely; Bin Zhao; Tingting Zhang; Huihui Pan; Jinpeng Wang; Dong Li
2015A multiproxy analysis of sedimentary organic carbon in the Changjiang Estuaryand adjacent shelfPeng Yao; Zhigang Yu; Thomas S. Bianchi; Zhigang Guo; Meixun Zhao; Chris S. Knappy; Brendan J. Keely; Bin Zhao; Tingting Zhang; Huihui Pan; Jinpeng Wang; Dong Li
2015Adsorption of Tetracycline onto Alumina: Experimental Research and Molecular Dynamics SimulationBin Zhao; Yingxue Ji; Fenghe Wang; Zhongzhu Gu
2015Allogeneic Adipose-Derived Stem Cells Protect Fat Grafts at the Early Stage and Improve Long-Term Retention in Immunocompetent Rats.Jun Zhang; Yunchuan Wang; Bin Zhao; Lei Fan; Xiaozhi Bai; Longlong Yang; Peng Chang; Dahai Hu; Xiaoyan Liu
2015Alterations of GABA and glutamate–glutamine levels in premenstrual dysphoric disorder: A 3T proton magnetic resonance spectroscopy studyBo Liu; Guangbin Wang; Dongmei Gao; Fei Gao; Bin Zhao; Mingqi Qiao; Huan Yang; Yanhong Yu; Fuxin Ren; Ping Yang; Weibo Chen; Caroline D. Rae
2012Anatase grain loaded brookite nanoflower hybrid with superior photocatalytic activity for organic degradationYanchao Jiao; Feng Chen; Bin Zhao; Hongyun Yang; Jinlong Zhang
2012Anatase grain loaded brookite nanoflower hybrid with superior photocatalytic activity for organic degradationYanchao Jiao; Feng Chen; Bin Zhao; Hongyun Yang; Jinlong Zhang
2013Anion-induced changes of structure interpenetration and magnetic properties in 3D Dy–Cu metal–organic frameworksPeng-Fei Shi; Gang Xiong; Bin Zhao; Zhan-Yun Zhang; Peng Cheng
2012Assessing the Influence of Indoor Exposure to "Outdoor Ozone" on the Relationship between Ozone and Short-term Mortality in U.S. CommunitiesChun Chen; Bin Zhao; Charles J. Weschler
2014Association between ADAM17 Promoter Polymorphisms and Ischemic Stroke in a Chinese PopulationYou Li; Li-Li Cui; Qian-Qian Li; Guo-Da Ma; Yu-Jie Cai; Yan-Yan Chen; Xue-Feng Gu; Bin Zhao; Keshen Li
2013Associations of HLA Class I antigen specificities and haplotypes with disease progression in HIV-1-infected Hans in Northern ChinaHui Zhang; Bin Zhao; Xiaoxu Han; Zhe Wang; Baogui Liu; Chunming Lu; Min Zhang; Jing Liu; Ou Chen; Qinghai Hu; Fanming Jiang; Hong Shang
2015Asymptotic statistical performance of local polynomial Wigner distribution for the parameters estimation of cubic phase signal with application in ISAR imaging of ship targetYong Wang; Bin Zhao; Jian Kang
2013Bandgap and Molecular-Energy-Level Control of Conjugated-Polymer Photovoltaic Materials Based on 6,12-Dihydro-diindeno[1,2-b;10,20-e]pyrazinePing Shen; Xinping Liu; Peng Tang; Bin Zhao; Ling Wang; Chao Weng; Jing Cao; Yongxiang Wu; Ya Chen; Songting Tan
2010Binuclear, 2D grid and 3D interlocking coordination polymers based on 1,2,4,5-benzenetetracarboxylic acid and 4,4'-azobispyridineLi-Min Zhao; Bin Zhai; Dong-Liang Gao; Wei Shi; Bin Zhao; Peng Cheng
2016Biological nitrogen removal in a modified anoxic/oxic process for piggery wastewater treatmentLiang Wang(#)(); Jin-Ming Xu; Shu-Shuang Ma; Bin Zhao; Zhao-Hui Zhang
2014Calculation of the state-to-state S-matrix for tetra-atomic reactions with transition-state wave packets: H2/D2 + OH → H/D + H2O/HODBin Zhao; Zhigang Sun; Hua Guo