Browsing by Author Bin Zhou

Showing results 1 to 20 of 86  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2015A highly sensitive fluorescence probe for metallothioneins based on tiron–copper complexXilin Xiao; Jinhua Xue#; Lifu Liao; Mingyang Huang; Bin Zhou; Bo He
2016A new control strategy of the filling phase for wet dual clutch transmissionHongtao Hao; Tongli Lu; Jianwu Zhang; Bin Zhou
2013A novel chimeric peptide binds MC3T3‑E1 cells to titanium and enhances their proliferation and differentiationDan Wang; Xiaofu Liao; Xu Qin; Wei Shi; Bin Zhou
2016A potential theory for the K-curvature equationQiuyi Dai; Xujia Wang; Bin Zhou
2014A study of aerosol optical properties during ozone pollution episodes in 2013 over Shanghai,ChinaChanzhen Shi; ShanshanWang; Rui Liu; Rui Zhou; Donghui Li; WenxinWang; Zhengqiang Li; Tiantao Cheng; Bin Zhou
2015A Zostera marina manganese superoxide dismutase gene involved in the responses to temperature stressJiao Liu,; Xuexi Tang; YouWang; Yu Zang; Bin Zhou
2014An improvement method for selecting the best alternative in Decision MakingBin Zhou; <b>裴峥</b>(); Xinzi Ma
2013Analysis of IL-17 gene polymorphisms in Chinese patients with dilated cardiomyopathyYing Peng; Bin Zhou; Yan-Yun Wang; Shaoqing Shi; Kui Zhang; Lin Zhang; Li Rao
2015Anenzyme-free strategy for ultrasensitive detection of adenosine using amultipurpose aptamer probe and malachite greenHui Zhao; Yong-Sheng Wang; Xian Tang,; Bin Zhou; Jin-Hua Xue; Hui Liu; Shan-Du Liu; Jin-Xiu Cao; Ming-Hui Li; Si-Han Chen
2014Application of diffusion tensor imaging for detecting structural changes in the brain of schizophrenic patientsWeijun Situ; Haiyan Liao; Bin Zhou; Xibin Xia; Changlian Tan
2013Association between two genetic variants of CD226 gene and Cervical Squamous Cell Carcinoma: A case-control studyShaoqing Shi; Bin Zhou; Kui Zhang; Lin Zhang
2013Association of Genetic Variations in RTN4 3’-UTR with Risk of Uterine LeiomyomasKui Zhang; Peng Bai; Shaoqing Shi; Bin Zhou; Yanyun Wang; Yaping Song; Li Rao; Lin Zhang
2015Atmosphericammonia and its impacts on regional air quality over the megacity of Shanghai,ChinaShanshan Wang; Jialiang Nan; Chanzhen Shi; Qingyan Fu; Song Gao; Dongfang Wang; Huxiong Cui; Alfonso Saiz-Lopez; Bin Zhou
2014Bidirectional selection between two classes in complex social networksBin Zhou; Zhe He; Luo-Luo Jiang; Bing-Hong Wang
2013Characteristics and ship traffic source identification of air pollutants in China’s largest portMinjiang Zhao; Yan Zhang; Weichun Ma; Qingyan Fu; Xin Yang; Chunlei Li; Bin Zhou; Qi Yu; Limin Chen
2013Chemical weathering, atmospheric CO"2 consumption, and the controlling factors in a subtropical metamorphic-hosted watershedWeihua Wu; Hongbo Zheng; Jiedong Yang; Chao Luo; Bin Zhou
2011A chimeric peptide that binds to titanium and mediates MC3T3-E1 cell adhesionDan Wang; Jing Mao; Bin Zhou; Xiao-Fu Liao; Shi-Qiang Gong; Yan Liu; Jing-Tao Zhang
2012Correlation between atmospheric O"4 and H"2O absorption in visible band and its implication to dust and haze events in Shanghai, ChinaShanshan Wang; Heng Zhao; Suna Yang; Zhuoru Wang; Bin Zhou; Limin Chen
2014Data processing and initial results of Chang'e-3 lunar penetrating radarYan Su; Guang-You Fang; Jian-Qing Feng; Shu-Guo Xing; Yi-Cai Ji; Bin Zhou; Yun-Ze Gao; Han Li; Shun Dai; Yuan Xiao; Chun-Lai Li
2014Data processing and initial results of Chang’e-3 lunar penetrating radarYan Su; Guang-You Fang; Jian-Qing Feng; Shu-Guo Xing; Yi-Cai Ji; Bin Zhou; Yun-Ze Gao; Han Li; Shun Dai; Yuan Xiao; Chun-Lai Li