Browsing by Author Bo Feng

Showing results 1 to 20 of 59  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2015A methodology for identifying defects in the magnetic flux leakagemethod and suggestions for standard specimensYanhua Sun; Bo Feng; Shiwei Liu
2012A novel BTK-like protein involved in immune response in Lethenteron japonicum.Fenfang Wu; Jing Zhao; Liyong Chen; Xin Liu; Peng Su; Yinglun Han; Bo Feng; Qingwei Li
2013Abnormalities in whole-brain functional connectivity observed in treatment-naive post-traumatic stress disorder patients following an earthquakeChangfeng Jin; Rongfeng Qi; Yan Yin; Xiaolei Hu; Lian Duan; Xu Qiang; Zhiqiang Zhang; Yuan Zhong; Bo Feng; Hu Xiang; Qiyong Gong; Yijun Liu; Guangming Lu; Lingjiang Li
-Air Cargo Operations: Literature Review and Comparison with PracticesBo Feng; Yanzhi Li; Zuo-Jun Max Shen
2015An electrochemical sensor based on reduced graphene oxide and copper sulfide hollow nanospheresSuiping Wang; Zheng Han; Yafei Li; Renfu Peng; Bo Feng
2014An online competitive algorithm for network monitor nodes sequence deployment problemWenqiang Dai; Bo Feng
2015Anti-infection activity of nanostructured titanium percutaneous implants with a postoperative infection modelJing Tan; Yiting Li; Zhiyuan Liu; Shuxin Qu; Xiong Lu; Jianxin Wang; Ke Duan; Jie Weng; Bo Feng
2014Atorvastatin inhibits the expression of RAGE induced by advanced glycation end products on aortas in healthy Sprague–Dawley rats<strong>Lei Xu</strong>; Panpan Zang; Bo Feng; Qiaohui Qian
2010BCFW recursion relation with nonzero boundary contributionBo Feng; Junqi Wang; Yihong Wang; Zhibai Zhang
2011BCJ relation of color scalar theory and KLT relation of gauge theoryYi-Jian Du; Bo Feng; Chih-Hao Fu
2011Boundary contributions using fermion pair deformationBo Feng; Zhibai Zhang
2015Camphorsulfonic acid-doped polyaniline/TiO2 nanotube hybrids: synthesis strategy and enhanced visible photocatalytic activityHuirong Li; Jie Zhou; Xiong Lu; Jianxin Wang; Shuxin Qu; Jie Weng; Bo Feng
2015Change Trends of Magnetic Flux Leakage with Increasing MagneticExcitationYanhua Sun; Bo Feng; Zhijian Ye; Shiwe Liu
2014Characterization and photocatalytic activity of ZnSe nanoparticles synthesized by a facile solvothermal method, and the effects of different solvents on these propertiesBo Feng; Jian Cao; Jinghai Yang; Shuo Yang; Donglai Han
2015Constructing stable NiO/N-doped TiO2nanotubes photocatalyst with enhanced visible-light photocatalytic activityHuirong Li; Jie Zhou; Xubin Zhang; Kun Zhou; Shuxin Qu; Jianxin Wang; Xiong Lu; Jie Weng; Bo Feng
2013Controllable photoluminescent–magnetic dual-encoded wurtzite ZnS:Cu2+Mn2+ nanowires modulated by Cu2+ and Mn2+ ionsJinghai Yang; Bingji Wang; Jian Cao; Donglai Han; Bo Feng; Maobin Wei; Lin Fan; Chunlei Kou; Qianyu Liu; Tingting Wang
2013Decoding the pluripotency network: the emergence of new transcription factorsKai Chuen Lee; Wing Ki Wong; Bo Feng
2014Dysfunction of thermoregulation contributes to the generation of hyperthermia-induced seizuresBo Feng; Yang-Shun Tang; Bin Chen; Yun-Jian Dai; Ceng-Lin Xu; Zheng-Hao Xu; Xiang-Nan Zhang; Shi-Hong Zhang; Wei-Wei Hu; Zhong Chen
2015Effect of surfactant on the morphology of ZnO nanopowders and their application for photodegradation of rhodamine BJian Wang; Jinghai Yang; Xiuan Li; Bo Feng; Bing Wei; Dandan Wang; Hongju Zhai; Hang Song
2015Effect of surfactant on the morphology of ZnO nanopowders and their application for photodegradation of rhodamine BJian Wang(#); Jinghai Yang(); Xiuan Li(); Bo Feng; Bing Wei; Dandan Wang; Hongju Zhai; Hang Song