Browsing by Author Bochao Xu

Showing results 1 to 8 of 8
Issue DateTitleAuthor(s)
2015Detrital phosphorus as a proxy of flooding events in the ChangjiangRiver BasinJia Meng; Peng Yao; Thomas S. Bianchi; Dong Li; Bin Zhao; Bochao Xu; Zhigang Yu
2015Detrital phosphorus as a proxy of floodingevents in the Changjiang River BasinJia Meng; Peng Yao; Thomas S. Bianchi; Dong Li; Bin Zhao; Bochao Xu; Zhigang Yu
2015Historical reconstruction of organic carbon inputs to the East China Sea inner-shelf: Implications for anthropogenic activities and regional climate variabilityDong Li; Peng Yao; Thomas S. Bianchi; Bin Zhao; Huihui Pan; Tingting Zhang; Jinpeng Wang; Bochao Xu; Zhigang Yu
2015Historical reconstruction of organic carbon inputs to the East China Seainner-shelf: Implications for anthropogenic activities and regional climatevariabilityDong Li; Peng Yao; Thomas S. Bianchi; Bin Zhao; Huihui Pan; Tingting Zhang; Jinpeng Wang; Bochao Xu; Zhigang Yu
2013Hydrodynamics in the Yellow River Estuary via radium isotopes: Ecological perspectivesBochao Xu; William Burnett; Natasha Dimova; Shaobo Diao; Tiezhu Mi; Xueyan Jiang; Zhigang Yu
2013Hydrodynamics in the Yellow River Estuary via radium isotopes:Ecological perspectiveBochao Xu; William Burnett; Natasha Dimova; Shaobo Diao; Tiezhu Mi; XueyanJiang; Zhigang Yu
2015Using multi-radiotracer techniques to betterunderstand sedimentary dynamics of reworked muds in the Changjiang Riverestuary and inner shelf of East China SeaBochao Xu; Thomas S. Bianchi; Mead A. Allison; Natasha T. Dimova; Houjie Wang; Longjun Zhang; Shaobo Diao; Xueyan Jiang; Yu Zhen; Peng Yao; Hongtao Chen; Qingzhen Yao; Wenhua Dong; Juanjuan Sui……
2015Variations of hydrodynamics and submarine groundwater discharge in theYellow River Estuary under the influence of the Water-Sediment RegulationSchemeDong Xia; Zhigang Yu; Bochao Xu; Maosheng Gao; Tiezhu Mi; Xueyan Jiang; Peng Yao