Browsing by Author Cai

Showing results 1 to 20 of 329  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2016"Manganese Extraction" Strategy Enables Tumor-Sensitive Biodegradability and Theranostics of NanoparticlesYu; Luodan(#); Chen; Yu(); Wu; Meiying; Cai; Xiaojun; Yao; Heliang; Zhang; Linlin; Chen; Hangrong(); Shi; Jianlin()
20151-Dodecanethiol based highly stable self-assembled monolayers for germanium passivationCai; Qi(#); Xu; Baojian(); Ye; Lin; Di; Zengfeng; Huang; Shanluo; Du; Xiaowei; Zhang; Jishen; Jin; Qinghui; Zhao; Jianlong
2015A Bamboo-Inspired Nanostructure Design for Flexible, Foldable, and Twistable Energy Storage DevicesSun; Yongming; Sills; Ryan B.; Hu; Xianluo(); Seh; Zhi Wei; Xiao; Xu; Xui; Henghui; Luo; Wei; Jin; Huanyu; Xin; Ying; Li; Tianqi; Zhang; Zhaoliang; Zhou; Jun; Cai; Wei; Huang; Yunhui(); Cui; Yi()
2014A combinatorial filtering method for magnetotelluric time-series based on Hilbert-Huang transformCai; Jianhua(#)()
2015A facile chemical reduction approach for effectively tuning thermoelectric properties of PEDOT filmsWang; J.; Cai; K.F.(); Shen; S.
2014A Functional Polymorphism in the Promoter Region of MicroRNA-146a Is Associated with the Risk of Alzheimer Disease and the Rate of Cognitive Decline in PatientsCui; Lili; Li; You; Ma; Guoda; Wang; Yan; Cai; Yujie; Liu; Shengyuan; Chen; Yanyan; Li; Jia; Xie; Yuliu; Liu; Gen; Zhao; Bin(); Li; Keshen
2016A general strategy toward transition metal carbide/carbon core/shell nanospheres and their application for supercapacitor electrodeZhang; Hemin(); Liu; Jun; Tian; Zhenfei; Ye; Yixing; Cai; Yunyu; Liang; Changhao(); Terabe; Kazuya
2014A generalization of Newton's identity and Macdonald functionsCai; Tommy Wuxing(#); Jing; Naihuan()
2015A Molecular Chameleon with Fluorescein and Rhodamine Spectroscopic Behaviors.Li; Ling(#); Wang; Chunyan; Wu; Jianjian; Tse; Yu Chung(); Cai; Yue-Peng; Wong; Keith Man-Chung
2013A new diketopyrrolopyrrole (DPP) derivative bearing boronate group as fluorescent probe for fluoride ionZhang; Guanjun; Wang; Limin(); Cai; Xiaofei; Zhang; Liang; Yu; Jianjun; Wang; Aili
2014A new polyoxometalate-based Mo/V coordinated crystalline hybrid and its catalytic activity in aerobic hydroxylation of benzeneGe; Weilin(#); Long; Zhouyang; Cai; Xiaochun; Wang; Qian; Zhou; Yu(); Xu; Yan; Wang; Jun()
2016A Newton type linearization based two gridmethod for coupling fluid flow with porous media flowHuang; Peiqi(#); Cai; Mingchao(); Wang; Feng
2016A Novel and Validated Inflammation-Based Score (IBS) Predicts Survival in Patients With Hepatocellular Carcinoma Following Curative Surgical Resection: A STROBE-Compliant Article.Fu; Yi-Peng(#); Ni; Xiao-Chun(#); Yi; Yong(#); Cai; Xiao-Yan; He; Hong-Wei; Wang; Jia-Xing; Lu; Zhu-Feng; Han; Xu; Cao; Ya; Zhou; Jian; Fan; Jia; Qiu; Shuang-Jian()
2015A Novel Method for Simulating Urban Population Potential Based on Urban Patches: A Case Study in Jiangsu Province, ChinaDong; Nan(#); Yang; Xiaohuan(); Cai; Hongyan; Wang; Liming
2013A Novel Planar D-A Alternating Copolymer with D-A Integrated Structures Exhibiting H-Aggregate Behaviors for Polymer Solar CellsCai; Shujiao; Chen; Lie(); Zha; Daijun; Chen; Yiwang()
2013A novel species of Gliocladiopsis from freshwater habitat in ChinaLiu; Fang; Cai; Lei()
2012A phylogenetic and taxonomic re-evaluation of the Bipolaris - Cochliobolus - Curvularia ComplexManamgoda; Dimuthu S.; Cai; Lei(); McKenzie; Eric H. C.; Crous; Pedro W.; Madrid; Hugo; Chukeatirote; Ekachai; Shivas; Roger G.; Tan; Yu Pei; Hyde; Kevin D.()
2015A phylogenetic assessment and taxonomic revision of the thermotolerant hyphomycete genera Acrophialophora and TaifanglaniaZhang; Yu; Liu; Fang; Wu; Wenping; Cai; Lei()
2013A Pilot Study on Magnetic Navigation for Transcatheter Aortic Valve Implantation using Dynamic Aortic Model and US Image GuidanceLuo; Zhe; Cai; Junfeng; Gu; Lixu()
2015A polyphasic approach to characterise two novel species of Phoma (Didymellaceae) from ChinaChen; Qian; Zhang; Ke; Zhang; Guozhen(); Cai; Lei()