Browsing by Author Changzhi

Showing results 1 to 8 of 8
Issue DateTitleAuthor(s)
2013Effect of inhomogeneity and plasmons on terahertz radiation from GaAs (100) surface coated with rough Au filmXu; XinlongWu; Xiaojun(#); Quan; Baogang; <b>Xu; Xinlong</b>(); Hu; Fangrong; Lu; Xinchao; Gu; Changzhi; Wang; Li
2014Enhancement-mode ZnO/Mg0.5Zn0.5O HFET on SiYe; Daqian; Mei; Zengxia(); Liang; Huili; Li; Junqiang; Hou; Yaonan; Gu; Changzhi; Azarov; Alexander; Kuznetsov; Andrej; Hong; Wen-Chiang; Lu; Yicheng; Du; Xiaolong
2014Graphene-metamaterial hybridization for enhanced terahertz responseXu; XinlongLi; Jiayuan(#); Zhou; Yixuan; Quan; Baogang; Pan; Xuecong; <b>Xu; Xinlong</b>(); Ren; Zhaoyu(); Hu; Fangrong; Fan; Haiming; Qi; Mei; Bai; Jintao; Wang; Li; Li; Junjie; Gu; Changzhi
2014Method for the determination of optimal work environment in office buildings considering energy consumption and human performanceLian; ZhiweiDai; Changzhi; Lan; Li; <b>Lian; Zhiwei</b>()
2014Polarization-dependent terahertz metamaterial absorber with high absorption in two orthogonal directionsXu; XinlongHu; Fangrong(); Zou; Taobo; Quan; Baogang; <b>Xu; Xinlong</b>(); Bo; Shuhui; Chen; Tao; Wang; Li; Gu; Changzhi; Li; Junjie
2017Status of Silicon in Magnetite<b>Li; Guangrong</b>(#)(); Gou; Fusheng; Wu; Changzhi; Dong; Binbin
2015Tunable mid-infrared coherent perfect absorption in a graphene meta-surfaceFan; Yuancheng(#)(); Liu; Zhe; <b>Zhang; Fuli</b>; Zhao; Qian; Wei; Zeyong; Fu; Quanhong; Li; Junjie; Gu; Changzhi; Li; Hongqiang
2015Tuning magnetic splitting of zigzag graphene nanoribbons by edge functionalizationwith hydroxyl groupsHuizhen Zhang; Sheng Meng; Haifang Yang; Lin Li; Huixia Fu; Wei Ma; Chunyao Niu; Jiatao Sun; Changzhi