Browsing by Author Chao Wang

Showing results 1 to 20 of 358  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2015"Insight into O2-Promoted Base-Catalyzed N-Alkylation of Amines with Alcohols"Chao Wang; Changpeng Chen; Jian Han; Jingyu Zhang; Yingming Yao,; Yingsheng Zhao
2015"Oxalyl amide assisted palladium-catalyzed synthesis of pyrrolidones via carbonylation of γ-C(sp3)-H bonds of aliphatic amine substrates"Chao Wang; Li Zhang; Changpeng Chen; Jian Han; Yingming Yao; Yingsheng Zhao
2015A bibliometric analysis of scientific trends in phytoplankton researchChao Wang; Yang Liu; Xinhui Li; Zini Lai; Michele Tackx; Sovan Lek
2015A Case Study of Parallel JPEG Encoding on an FPGAChao Wang; Xi Li; Peng Chen; Xuehai Zhou
-A Classroom Scheduling Service for Smart ClassesChao Wang; Aili Wang; Xi Li; Xuehai Zhou
2015A Deep Learning accelerator based FPGAQi Yu; Chao Wang; Xiang Ma; Xi Li; Xuehai Zhou
2015A Deep Learning accelerator based FPGAQi Yu; Chao Wang; Xiang Ma; Xi Li; Xuehai Zhou
2015A highly selective probe for UDP-glucuronosyltransferase 2B7 (UGT2B7) in human microsomes: isoform specificity, kinetic characterization, and applicationsXiang-Ge Tian; Chao Wang; Guang-Bo Ge; Jing Ning; Chun-Zhi Ai; James Y. Hong; Yong-Xv Cai; Xiao-Kui Huo; Jie Hou; Ke-Xin Liu; Hong-Zhi Sun; Xiao-Chi Ma
2015A highly selective probe for UDP-glucuronosyltransferase 2B7 (UGT2B7) in human microsomes: isoform specificity, kinetic characterization, and applicationsXiang-Ge Tian; Chao Wang; Guang-Bo Ge; Jing Ning; Chun-Zhi Ai; James Y. Hong; Yong-Xv Cai; Xiao-Kui Huo; Jie Hou; Ke-Xin Liu; Hong-Zhi Sun; <strong>Xiao-Chi Ma</strong>
2014A MYB coiled-coil transcription factor interacts with NSP2 and is involved in nodulation in Lotus japonicusHeng Kang; Xiaojie Chu; Chao Wang; Aifang Xiao; Hui Zhu; Songli Yuan; Zhenzhen Yang; Danxia Ke; Shaobo Xiao; Zonglie Hong; Zhongming Zhang
2016A new concept spherical underwater robot propelled by thrust vector synthetic jet actuatorLingbo Geng; Yang Lin; Zhiqiang Hu; Chao Wang; Lingshuai Meng
2016A new concept spherical underwater robot propelled by thrust vector synthetic jet actuatorLingbo Geng; Yang Lin; Zhiqiang Hu; Chao Wang; Lingshuai Meng
2015A New Decomposition Method based on The Coherency MatrixJianbo Wang; Chao Wang; Hong Zhang; Fan Wu; Bo Zhang
2015A New Decomposition Method based on The Coherency MatrixJianbo Wang; Chao Wang; Hong Zhang; Fan Wu; Bo Zhang
2015A new method for multisource DEM MathchingJie Rui(#); Chao Wang; Hong Zhang; Fan Wu; Zhanmu Zhang; Fan Wang
2016A Novel Dynamic Spectrum Access Framework Based on Reinforcement Learning for Cognitive Radio Sensor NetworksYun Lin(#)(); Chao Wang; Jiaxing Wang; Zheng Dou
2015A Novel SAR Change Detection Based on Radon Transform and Super-pixel SegmentationMingzhe Zhang; Chao Wang; Hong zhang; Meng Liu; Lei Xie
2015A Novel SAR Change Detection Based on Radon Transform and Super-pixel SegmentationMingzhe Zhang; Chao Wang; Hong zhang; Meng Liu; Lei Xie
2014A one-step green route to synthesize copper nanocrystals and their applications in catalysis andsurface enhanced Raman scatteringPinhua Zhang; Yongming Sui; Chao Wang; Yingnan Wang; Guanglian Cui; Chunzhong Wang; Bingbing Liu; Bo Zou
2015A photo-stable and electrochemically stable poly(dumbbell-shaped molecules) for blue electrophosphorescent host materialsLu Li; Tian-Qing Hu; Cheng-Rong Yin; Ling-Hai Xie; Yang Yang; Chao Wang; Jin-Yi Lin; Ming-Dong Yi; Shang-Hui Ye; Wei Huang