Browsing by Author Chen Yu

Showing results 1 to 20 of 38  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2015Activity of a novel bactericide, zinc thiazole against Xanthomonas oryzae pv. oryzae in Anhui Province of China.Chen Yu; Yang Xue; Gu Chunyan; Zhang Aifang; Zhang Yong; Wang Wenxiang; Gao Tongchun; Yao Jian; Yuan Shankui
2013Allocryptopine and benzyltetrahydropalmatine block hERG potassium channels expressed in HEK293 cellsLiu Kun; Liu Yu-qi; Xu Bin; Gao Jin-liao; Fu Yi-cheng; Chen Yu; Xue Qiao; Li Yang
2014Amodified nonmonotone BFGS algorithm for solving smooth nonlinear equationsWan Zhong; Chen Yu; Huang Shuai; Feng Dong Dong
2015Analysis of the Coupling Optical FiberUltrasonic Sensor for Partial Discharges DetectionLi Fengmei; Liu Yiying; Wang Linjie; Chen Yu
2015Analysis of the Coupling Optical FiberUltrasonic Sensor for Partial Discharges DetectionLi Fengmei; Liu Yiying; Wang Linjie; Chen Yu
2015Autophagy in anti-apoptotic effect of augmenter of liver regeneration in HepG2 cellsShi Hongbo; Sun Haiqing; Shi Honglin; Ren Feng; Chen Yu; Chen Dexi; Lou Jinli; Duan zhongping
2014Backtracking Iterative Thresholding Matching Pursuit AlgorithmGuiling SUN; Chen Yu; Yan Lin; Wei Dang
2015Cu 6Sn5@SnO2-C nanocomposite with stable core/shell structure as a high reversible anode for Li ion batteriesHu Renzong; Waller Gordon; Wang Yukun; Chen Yu; Yang Chenghao; Zhou Weijia; Zhu Min; Liu Meilin
2014Design, Synthesis and Bioevaluation of Novel N-Substituted-3,5-Bis(Arylidene)-4-piperidone Derivatives as Cytotoxic and Antitumor Agents with Fluorescent PropertiesJufeng Sun; Shuping Zhang; Chen Yu; Guige Hou; Xiaofan Zhang; Keke Li; Feng Zhao
2016Dramaticallyenhanced reversibility of Li2O in SnO2-based electrodes: the effect ofnanostructure on reversible capacityHu Renzong; Chen Dongchang; Waller Gordon; Ouyang Yunpeng; Chen Yu; Zhao Bote; Rainwater Ben; Yang Chenghao; Zhu Min; Liu Meilin
2015Effect of azoxystrobin and kresoxim-methyl on rice blast and rice grain yield in ChinaChen Yu; Yang Xue; Yuan Shankui; Li Yunfei; Zhang Aifang; Yao jian; Gao Tongchun
2016Effect of Cr(VI) on the microbial activity of aerobic granular sludgeZheng Xiaoying; Wang Ming-yang; Chen Wei; Ni Ming; Chen Yu; Cao Su-lan
2015Electrical and electromagnetic shielding propertiesof Graphene/Carbonyl Ion/polystyrene composites.Chen Yu; Hao-Bin Zhang; Huang Yaqin; Jiang Yue; Yu Zhong-Zhen
2014Estrogen protects cardiomyocytes against lipopolysaccharide by inhibiting autophagyWang Fengmei; Xiao Jian; Shen Yaofeng; Yao, Feng; Chen Yu
2015Exploiting global redundancy in big surveillance video data for efficient codingXiao Jing; Liao Liang; Jinhui Hu; Chen Yu; Hu Ruimin
2015Genotypes and phenotypic characterization of field Fusarium asiaticum isolates resistant to carbendazim in Anhui province of ChinaChen Yu; Yang Xue; Gu Chunyan; Zhang Aifang; Gao Tongchun; Zhou Mingguo
2015Global Coding of Multi-Source Surveillance Video DataXiao Jing; Chen Yu; Liao Liang; Jinhui Hu; Hu Ruimin
2015Global Coding of Multi-Source Surveillance Video DataXiao Jing; Chen Yu; Liao Liang; Jinhui Hu; Hu Ruimin
2016High-performance epoxy nanocompositesreinforced with three-dimensional carbon nanotube sponge for electromagneticinterference shielding.Chen Yu; Hao-Bin Zhang; Yanbing Yang; Mu Wang; Anyuan Cao; Zhong-Zhen Yu
2014Investigation on the Behavior of GaInSn Liquid Metal Current LimiterLiu Yiying; Wu Yi; Li Fengmei; Chen Yu; He Hailong