Browsing by Author Chencheng Yao

Showing results 1 to 9 of 9
Issue DateTitleAuthor(s)
2017BMP6 regulates proliferation and apoptosis of human Sertoli cells via Smad2/3 and cyclin D1 pathway and DACH1 and TFAP2A activationHong Wang(#); Qingqing Yuan; Min Sun; Minghui Niu; Liping Wen; Hongyong Fu; Fan Zhou; Zheng Chen; Chencheng Yao; Jingmei Hou; Ruinan Shen; Qisheng Lin; Wenjie Liu; Ruobing Jia; Zheng Li; <b>Zuping He</b>()
2015Expansion and longterm culture of human spermatogonial stem cells via the SMAD3 and AKT pathwaysYing Guo; Linhong Liu; Yanan Hai; Chencheng Yao; Zheng Chen; Jingmei Hou; Zheng Li; Zuping He (何祖平)
2015Expansion and longterm culture of human spermatogonial stem cells via the SMAD3 and AKT pathwaysYing Guo(#); Linhong Liu; Yanan Hai; Chencheng Yao; Zheng Chen; Jingmei Hou; Zheng Li; <b>Zuping He (何祖平)</b>()
2015Fractionation of human spermatogenic cells using STAPUT gravity sedimentation and their miRNA profilingYun Liu; Minghui Niu; Chencheng Yao; Yanan Hai; Qingqing Yuan; Yang Liu; Ying Guo; Zheng Li; Zuping He
2017Generation and characteristics of human Sertoli cell line immortalized by overexpression of human telomeraseLiping Wen(#); Qingqing Yuan; Min Sun; Minghui Niu; Hong Wang; Hongyong Fu; Fan Zhou; Chencheng Yao; Xiaobo Wang; Zheng Li; <b>Zuping He</b>()
2016Generation of functional hepatocytes fromhuman spermatogonial stem cellsZheng Chen(#); Min Sun; Qingqing Yuan; Minghui Niu; Chencheng Yao; Jingmei Hou; Hong Wang; Liping Wen; Yun Liu; Zheng Li; <b>Zuping He</b>()
2015Long-term culture and significant expansion of human Sertoli cells whilst maintaining stable global phenotype and AKT and SMAD1/5 activationYing Guo(#); Yanan Hai(#); Chencheng Yao; Zheng Chen; Jingmei Hou; Zheng Li; <b>Zuping He</b>()
2015Long-term culture and significant expansion of human Sertoli cells whilst maintaining stable global phenotype and AKT and SMAD1/5 activation. Cell Communication and Signaling, 2015, 13: 20(1-13)Ying Guo; Yanan Hai; Chencheng Yao; Zheng Chen; Jingmei Hou; Zheng Li; Zuping He
2015NODAL secreted by male germ cells regulates the proliferation and function of humanSertoli cellsRu-Hui Tian(#); Shi Yang; Zi-Jue Zhu; Jun-Long Wang; Yun Liu; Chencheng Yao; Meng Ma; Ying Guo; <b>Zuping He</b>(); Zheng Li()