Browsing by Author Cheng Zhu

Showing results 1 to 20 of 27  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2015A ternary hybrid of carbon nanotubes/graphitic carbon nitride nanosheets/gold nanoparticles used as robust substrate electrodes in enzyme biofuel cellsPanpan Gai(#); Rongbin Song; Cheng Zhu; Yusheng Ji; Yun Chen; <b>Jian-Rong Zhang</b>(); Jun-Jie Zhu()
2013An evalution of heavy metal pollution within historic cultural strata at a specialized salt production site at Zhongba in the Three Gorges Reservoir region of the Yangtze River, ChinaXiaosi Tian; Cheng Zhu; Zhibin Sun; Tao Shui
2012Comparative proteomic study and functional analysis of translationally controlled tumor protein in rice roots under Hg2+ stressFeijuan Wang; Yongshen Shang; Ling Yang; Cheng Zhu
2014Copper-Catalyzed Formation of C-O Bonds by Oxidative Coupling of Benzylic Alcohols with EthersQuan Wang(#); Haoran Geng; Wen Chai; Xiaojun Zeng; Min Xu; Cheng Zhu; Renzhong Fu(); Rongxin Yuan
2015Design and fabricationof mesoporous graphene via carbothermal reaction for highly efficient capacitive deionizationXingtao Xu; Yong Liu; Miao Wang; Xiaoxia Yang; Cheng Zhu; Ting Lu; Ran Zhao; <strong>Likun Pan</strong>
2013Diets, eco-environments and seasonal variations recorded in the oxygen and carbon isotopic compositions of mammal tooth enamel from the Shunshanji site, Sihong County, Jiangsu Province, ChinaXiaoSi Tian; Cheng Zhu; Tao Shui; YunPing Huang
2015Different responses of low grain-Cd-accumulating and high grain-Cd-accumulating rice cultivars to Cd stressFeijuan Wang; Min Wang; Zhouping Liu; Yan Shi; Tiqian Han; Yaoyao Ye; Ning Gong; Junwei Sun; Cheng Zhu
2015Different responses of lowgrain-Cd-accumulating and high grain-Cd-accumulating rice cultivars to Cd stressFeijuan Wang; Min Wang; Zhouping Liu; Yan Shi; Tiqian Han; Yaoyao Ye; Ning Gong; Junwei Sun; Cheng Zhu
2014Environmental humidity changes inferred from multi-indicators in the Jianghan Plain, Central China during the last 12,700 yearsFeng Li; Cheng Zhu; Li Wu; Wei Sun; Hui Liu; Shyh-Jeng Chyi; Chi-Lan Kung; Guangyao Zhu; Xiaocui Wang
2015Exogenous nitric oxide mediates alleviation of mercury toxicity bypromoting auxin transport in roots or preventing oxidative stress in leaves ofrice seedlingsZhen Chen; Long Zhang; Cheng Zhu
2015Fe(C)-coated Optical Fibre Sensors for Corrosion Alarm MonitoringWenbin Hu; Min Gao; Xing Zheng; Cheng Zhu; Donglai Guo; Minghong Yang
2015Fe(C)-coated Optical Fibre Sensors for Corrosion Alarm MonitoringWenbin Hu; Min Gao; Xing Zheng; Cheng Zhu; Donglai Guo; Minghong Yang
2016Geographic distribution of the archaeologicalsites and their response to climate and environmental change between10.0-2.8kaBP in the Poyang Lake basin, ChinaJiajiaXu(#); Yulian Jia(); Chunmei Ma(); Cheng Zhu; Li Wu; Xinhao Wang
2016Heavy Metal Pollutionin a Soil-Rice System in the Yangtze River Region of ChinaZhouping Liu; Qiaofen Zhang; Tiqian Han; Yanfei Ding; Junwei Sun; Feijuan Wang; Cheng Zhu
2016Hierarchical hybridswith microporous carbon spheres decorated three-dimensional graphene frameworksfor capacitive applications in supercapacitor and deionizationXingtao Xu; Yong Liu; Miao Wang; Cheng Zhu; Ting Lu; Ran Zhao; <strong>Likun Pan</strong>
2012Holocene environmental change and archaeology, Yangtze River Valley, China: Review and prospectsLi Wu; Feng Li; Cheng Zhu; Lan Li; Bing Li
2010Laboratory culture of the freshwater benthic gastropod Bellamya aeruginosa (Reeve) and its utility as a test species for sediment toxicityTaowu Ma; Shuangjiao Gong; Ke Zhou; Cheng Zhu; Kaidong Deng; Qinghua Luo; Zijian Wang
2013Lichenometric dating and the nature of the excavation of the Huashan Grottoes, East ChinaCheng Zhu; Li Wu; Tongxin Zhu; Feng Li; Yun Zhang
2015Polarization-based optical fiber sensor of steel corrosionWenbin Hu; Cheng Zhu; Xing Zheng; Min Gao; Donglai Guo; Wei Chen
2015Polarization-based optical fiber sensor of steel corrosionWenbin Hu; Cheng Zhu; Xing Zheng; Min Gao; Donglai Guo; Wei Chen