Browsing by Author Dai, Wei

Showing results 1 to 13 of 13
Issue DateTitleAuthor(s)
2016A novel decomposition ensemble model withextended extreme learning machine for crude oil price forecastingYu, Lean; Dai, Wei; Tang, Ling
-A novel hybrid Grid-GA based LSSVR learningparadigm for international crude oil price forecastingYu, Lean; Dai, Wei; Tang, Ling; Wu, Jiaqian
2013Allelopathic Effects of Berberine, a Plant Alkaloid, on the Algae, Microcystis aeruginosa (FACHB-905), at Different Initial DensitiesDai, Wei; Zhang, Shulin; Lin, Yuejiao; Bi, Xiangdong; Yan, Ruojin; Xing, Kezhi
2012Bandgap properties of diamond structure photonic crystals with line defectsDai, Wei; Wang, Hong; Chen, Shibin
2014Blockade of Na1.8 Currents in Nociceptive Trigeminal Neurons Contributes to Anti-trigeminovascular Nociceptive Effect of Amitriptyline.Liang, Jingyao; Liu, Xiaoyan; Pan, Meiyan; Dai, Wei; Dong, Zhao; Wang, Xiaolin; Liu, Ruozhuo; Zheng, Jianquan; Yu, Shengyuan
2013Controlled synthesis of YF3 nanocrystals with multiple morphologies in ethylene glycolLi, Congling; Mei, Yuanyuan; Xie, Jianjian; Dai, Wei; Du, Gaohui; Li, Zhengquan
2013Effect of environmental factors on allelopathic inhibition of Microcystis aeruginosa by berberineZhang, Shulin; Dai, Wei; Bi, Xiangdong; Zhang, Dajuan; Xing, Kezhi
2012Effect of point defects on band-gap properties in diamond structure photonic crystalsDai, Wei; Wang, Hong; Chen, Shibin; Li, Dichen; Zhou, Di
2013Effects of UCMS-induced depression on nociceptive behaviors induced by electrical stimulation of the dura mater.Zhang, Mingjie; Dai, Wei; Liang, Jingyao; Chen, Xiaoyan; Hu, Yueqing; Chu, Bingqian; Pan, Meiyan; Dong, Zhao; Yu, Shengyuan
2014Evaluation of Berberine's Algicidal Effects on Toxic Microcystis aeruginosa Growth using a Double Fluorescein Staining MethodZhang, Shulin; Zhang, Mingming; Dai, Wei; Bi, Xiangdong; Yang, Pan; Zhang, Dajuan
2016Hardware-in-the-loop simulation platform for supervisory control of mineral grinding processDai, Wei; Zhou, Ping; Zhao, Dayong; Lu, Shaowen; Chai, Tianyou
2012Planar defects and heterostructure in diamond structure photonic crystalsDai, Wei; Wang, Hong
2014Ras-induced Epigenetic Inactivation of the RRAD ( Ras-related Associated with Diabetes) Gene Promotes Glucose Uptake in a Human Ovarian Cancer ModelWang, Yan; Li, Guiling; Mao, Fengbiao; Li, Xianfeng; Liu, Qi; Chen, Lin; Lv, Lu; Wang, Xin; Wu, Jinyu; Dai, Wei; Wang, Guan; Zhao, Enfeng; Tang, Kai-Fu; Sun, Zhong Sheng