Browsing by Author Dan Jin

Showing results 1 to 10 of 10
Issue DateTitleAuthor(s)
-Expression and promoter characterization of BbPacC, a pH response transcription factor gene of the entomopathogenic fungus Beauveria bassianaYong-Hong Zhou; Lei Hou; Yong-Jun Zhang; Yan-Hua Fan; Zhi-Bing Luo; Dan Jin; Qiao-Sheng Zhou; Yu-Jie Li; You Wang; Yan Pei
2007Expression of Corticotropin-Releasing Hormone Receptor Type 1 and Type 2 in Human Pregnant MyometriumDan Jin; Ping He; Xingji You; Xiaoyan Zhu; Ling Dai; Qian He; Chunmin Liu; Ning Hui; Jinyan Sha; Xin Ni
2016In situ hybridization chain reaction mediated ultrasensitive enzymefree and conjugation-free electrochemcial genosensor for BRCA-1 gene in complex matricesHui Yang; Yang Gao; Siqi Wang; You Qin; Lu Xu; Dan Jin; Fan Yang; Guo-Jun Zhang
2015Methyl-CpG-Binding Domain Protein MBD7 Is Required for Active DNA Demethylation in ArabidopsisChunlei Wang; Xiaomei Dong; Dan Jin; Yusheng Zhao; Shaojun Xie; Xiaojie Li; Xinjian He; Zhaobo Lang; Jinsheng Lai; Jian-Kang Zhu; Zhizhong Gong
2014Microsurgical Techniques Used to Construct the Vascularized and Neurotized Tissue Engineered BoneJunjun Fan(#); Long Bi(#); Dan Jin; Kuanhai Wei; Bin Chen; zhiyong zhang(); guoxian pei()
2014MiRNA-145 is involved in the development of resistin-induced insulin resistance in HepG2 cellsFengyun Wen; Yi Yang; Dan Jin; Jun Sun; Xiaoling Yu; Zaiqing Yang
2011Research on the MTO-MTS production management of steel-iron factoriesTao Zhang; Yuejie Zhang; Xikun Bai; Dan Jin
2011Research on the MTO-MTS production management of steel-iron factoriesTao Zhang; Yuejie Zhang; Xikun Bai; Dan Jin
2008Stability analysis of a double integrator swarm model related to position and velocityDan Jin; Lixin Gao
2014Three-dimensional simulation of liquid flow on a sieve tray under different inclinationsPing Zhang; Dan Jin; Huibo Meng; Jianhua Wu