Browsing by Author Dan Zhou

Showing results 1 to 20 of 28  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2013Charge compensation on the luminescence properties of ZnWO4:Tb3+ phosphors via hydrothermal synthesisJinsheng Liao; Dan Zhou; Xin Qiu; Shaohua Liu; He-Rui Wen
2014Co2+-exchanged MOR and 5A zeolites as efficient solid catalysts for the epoxidation of styrene with airDan Zhou; Bo Tang; Xinhuan Lu; Xianlong Wei; Kun Li; Qinghua Xia
2012Crystal and electronic structures of superhard B"2CN : An ab initio studyQuan Li; Dan Zhou; Hui Wang; Wanjin Chen; Baojia Wu; Zhijian Wu; Weitao Zheng
2015Crystallization and preliminary crystallographic analysisthe major acid phosphatase from Legionella pneumophila ofDan Zhou; Yang Pan; Xiaofang Chen; Nannan Zhang; Honghua Ge
2012Dry Gel Conversion Method for the Synthesis of Organic-inorganic Hybrid MOR Zeolites with Modifiable Catalytic ActivitiesDan Zhou; Xinhuan Lu; Jun Xu; Anan Yu; Jiyang Li; Feng Deng; Qinghua Xia
2014Efficient near-infrared emission in Eu3+-Yb3+-Y3+ tri-doped cubic ZrO2 via down-conversion for silicon solar cellsJinsheng Liao; Dan Zhou; Shaohua Liu; He-Rui Wen; Xin Qiu; Jinglin Chen
2015Estimating cycleway capacity and bicycle equivalent unit for electric bicyclesSheng Jin; Xiaobo Qu; Dan Zhou; Cheng Xu; Dongfang Ma; Dianhai Wang
2015Expression of Critical Sulfur- and Iron-Oxidation Genes and the Community Dynamics During Bioleaching of Chalcopyrite Concentrate by Moderate ThermophilesDan Zhou; Tangjian Peng; Hongbo Zhou; Xueduan Liu; Guohua Gu; Miao Chen; Guanzhou Qiu; Weimin Zeng
2015Expression of pigment epithelium‑derived factor isassociated with a good prognosis and is correlated with epithelial‑mesenchymaltransition‑related genes in infiltrating ductal breast carcinomaDan Zhou; Min Zhang; Pengcheng Xu; Yang Yu; Guolin Ye; Lin zhang; Aiguo Wu
2015Expressionof pigment epithelium derived factor is associated with a good prognosis and iscorrelated with epithelial mesenchymal transition related genes in infiltratingductal breast carcinomaDan Zhou; Min Zhang; Pengcheng Xu; Yang Yu; Guolin Ye; Lin zhang; Aiguo Wu
2015F-wave heavy-light meson spectroscopy in QCD sum rules and heavy quark effective theoryDan Zhou; Hua-Xing Chen; Li-Sheng Geng; Xiang Liu; Shi-Lin Zhu
2012Highly efficient epoxidation of styrene and α-pinene with air over Co2+-exchanged ZSM-5 and Beta zeolitesBo Tang; Xinhuan Lu; Dan Zhou; Jing Lei; Zonghui Niu; Jing Fan; Qinghua Xia
2015Highly stable GeOx@C core-shell fibrous anodes for improved capacity in lithium-ion batteriesMeng Li(#); Dan Zhou; Wei-Li Song; <b>Li-Zhen Fan</b>()
2012A novel low compressible and superhard carbon nitride: Body-centered tetragonal CN2Quan Li; Hanyu Liu; Dan Zhou; Weitao Zheng; Zhijian Wu; Yanming Ma
2012Selective oxidation of cyclohexane to KA-oil with oxygen over active Co3O4 in a solvent-free systemXinhuan Lu; Hongxia Yuan; Jing Lei; Jinlong Zhang; Anan Yu; Dan Zhou; Qinghua Xia
2015Shape-Selective Separation of Geraniol and Nerol via Noncovalent Interactions with β-cyclodextrin<b>Zujin Yang</b>(#); Dan Zhou; Yanxiong Fang; Hongbing Ji()
2014The shift of microbial community under the adjustment of initial and processing pH during bioleaching of chalcopyrite concentrate by moderate thermophilesRunlan Yu; Lijuan Shi; Guohua Gu; Dan Zhou; Long You; Miao Chen; Guanzhou Qiu; Weimin Zeng
2013Sol-gel preparation and luminescence properties of CaLa2(MoO4)4:Eu3+red phosphorsJinsheng Liao; Shaohua Liu; Dan Zhou; Bin Yang; Ruiqing Liu; Qian Zhang
2013Sol-gel preparation and luminescence properties of CaLa2(MoO4)4:Eu3+red phosphorsJinsheng Liao; Shaohua Liu; Dan Zhou; Bin Yang; Ruiqing Liu; Qian Zhang
2013Sol-gel preparation and photoluminescence properties of CaLa2(MoO4)(4):Eu3+ phosphorsJinsheng Liao; Dan Zhou; Bin Yang; Ruiqing Liu; Qian Zhang; Quanhui Zhou