Browsing by Author Dan-Dan

Showing results 1 to 14 of 14
Issue DateTitleAuthor(s)
2017Anti-inflammatory effects of pitavastatin in interleukin-1 beta-induced SW982 human synovial cells<b>Cheng; Bin-Feng</b>(#); Gao; Yao-Xin; Lian; Jun-Jiang; Guo; Dan-Dan; Liu; Tong-Tong; Xie; Yun-Fei; Wang; Lei; Yang; Hai-Jie; Wang; Mian(); Feng; Zhi-Wei
2014Aromatase inhibitors associated musculoskeletal disorders and bone fractures in postmenopausal breast cancer patients: a result from Chinese population.Xu; Lu(#); Wang; Jue(#); Xue; Dan-Dan; He; Wei()
2015Enhancement of the thermoelectric figure of merit in DNA-like systems induced by Fano and Dicke effects傅华华(); Gu; Lei; Wu; Dan-Dan; Zhang; Zu-Quan
2015Functional characterization of a plastidal cation-dependent O-methyltransferase from the liverwort Plagiochasma appendiculatumXu; Rui-Xue(#); Zhao; Yu; Gao; Shuai; Zhang; Yu-Ying; Li; Dan-Dan; Lou; Hong-Xiang; <b>Cheng; Ai-Xia</b>()
-High-performance ZnO nanosheets/nanocrystalline aggregates composite photoanode film in dye-sensitized solar cellsWang; Yan-Xiang(#)(); Shen; Zhi-Chao; Huang; Dan-Dan; <b>Yang; Zhi-Sheng</b>
2016Hydroxysafflor yellow A inhibits IL-1 beta-induced release of IL-6, IL-8, and MMP-1 via suppression of ERK, NF-kappa B and AP-1 signaling in SW982 human synovial cells<b>Cheng; Bin-Feng</b>(#); Gao; Yao-Xin; Lian; Jun-Jiang; Guo; Dan-Dan; Wang; Lei(); Wang; Mian; Yang; Hai-Jie(); Feng; Zhi-Wei
2016Inhibition of SIRPalpha in dendritic cells potentiates potent antitumor immunity.Liu; Qiong(#); <b>Wen; Wen</b>(#); Tang; Liang(#); Qin; Chen-Jie(#); Lin; Yan; Zhang; Hui-Lu; Wu; Han; Ashton; Charles; Wu; Hong-Ping; Ding; Jin; Dong; Wei; Yu; Le-Xing; Yang; Wen; Huang; Dan-Dan; Wu; Meng-Chao; Wang; Hong-Yang(); Yan; He-Xin()
2015Kruppel-like factor 4 induces apoptosis and inhibits tumorigenic progression in SK-BR-3 breast cancer cells.Wang; Bing(#); Zhao; Ming-Zhi(#); Cui; Nai-Peng; Lin; Dan-Dan; Zhang; An-Yi; Qin; Yan; Liu; Cai-Yun; Yan; Wei-Tao; Shi; Jian-Hong(); Chen; Bao-Ping()
2017Liquiritin, a flavone compound from licorice, inhibits IL-1 beta-induced inflammatory responses in SW982 human synovial cellsGao; Yao-Xin; <b>Cheng; Bin-Feng</b>(); Lian; Jun-Jiang; Guo; Dan-Dan; Qin; Jing-Wen; Zhang; Yong-Bo; Yang; Hai-Jie; Wang; Mian; Wang; Lei(); Feng; Zhi-Wei
2013Lithium Chloride Alleviates Neurodegeneration Partly by Inhibiting Activity of GSK3 beta in a SCA3 Drosophila ModelJia; Dan-Dan; Zhang; Li; Chen; Zhao; Wang; Chun-Rong; Huang; Feng-Zhen; Duan; Ran-Hui; Xia; Kun; Tang; Bei-Sha; Jiang; Hong()
2016Majorana Zero Mode Detected with Spin Selective Andreev Reflection in the Vortex of a Topological SuperconductorSun; Hao-Hua(#); Zhang; Kai-Wen; Hu; Lun-Hui; Li; Chuang; Wang; Guan-Yong; Ma; Hai-Yang; Xu; Zhu-An; Gao; Chun-Lei; Guan; Dan-Dan; Li; Yao-Yi; Liu; Canhua; Qian; Dong; <b>Zhou; Yi</b>; Fu; Liang; Li; Shao-Chun(); Zhang; Fu-Chun(); Jia; Jin-Feng()
2014Porous nickel-titanium alloy prepared by gel-castingDuan; Bo-Hua(#)(); Hong; Hai-Xia; Wang; De-Zhi; Liu; Hui-Jiang; Dong; Xiao-Jia; Liang; Dan-Dan
2016PP2Ac alpha positively regulates the termination of liver regeneration in mice through the AKT/GSK3 beta/Cyclin D1 pathwayLai; Shan-Shan(#); Zhao; Dan-Dan; Cao; Peng; Lu; Ke; Luo; Ou-Yang; Chen; Wei-Bo; Liu; Jia; Jiang; En-Ze; Yu; Zi-Han; Lee; Gina; Li; Jing; Yu; De-Cai; Xu; Xiao-Jun; Zhu; Min-Sheng; Gao; Xiang(); Li; Chao-Jun(); <b>Xue; Bin</b>()
2017Structural elucidation of three antioxidative polysaccharides from Tricholoma lobayenseChen; Yan(#)(); Li; Xue-Hui; Zhou; Li-Yuan; Li; Wan; Liu; Liu; Wang; Dan-Dan; Zhang; Wen-Na; Hussain; Sajid; Tian; Xiao-He; Lu; Yong-Ming()