Browsing by Author Du, Guocheng

Showing results 1 to 11 of 11
Issue DateTitleAuthor(s)
2015A high-throughput screening procedure for enhancing α-ketoglutaric acidproduction in Yarrowia lipolytica by random mutagenesisZeng, Weizhu; Du, Guocheng; Chen, Jian; Li, Jianghua; Zhou, Jingwen
2013Altered secretary efficiency of Streptomyces hygroscopicus transglutaminase in Escherichia coli by the pro-peptide modificationChen, Kangkang; Liu, Song; Zhang, Dongxu; Wang, Miao; Shi, Zhongping; Du, Guocheng; Chen, Jian
2015Construction and development of a novel expression system of StreptomycesGuan, Chengran; Cui, Wenjing; He, Xiaotian; Hu, Xu; Xu, Jun; Du, Guocheng; Chen, Jian; Zhou, Zhemin
2014Efficient Synthesis of Eriodictyol from L-Tyrosine in Escherichia coliZhu, Saijie; Wu, Junjun; Du, Guocheng; Zhou, Jingwen(); <b>Chen, Jian</b>()
2013High-level extracellular production of alkaline polygalacturonate lyase in Bacillus subtilis with optimized regulatory elementsZhang, Junjiao; Kang, Zhen; Ling, Zhenmin; Cao, Wenlong; Liu, Long; Wang, Miao; Du, Guocheng; Chen, Jian
2015Identification and application of keto acids transporters in Yarrowia lipolyticaGuo, Hongwei; Liu, Peiran; Madzak, Catherine; Du, Guocheng; Zhou, Jingwen; Chen, Jian
2015Identification of membrane proteins associated with phenylpropanoids tolerance and transport in Escherichia coli BL21Zhou, Jingwen; Wang, Kui; Xu, Sha; Wu, Junjun; Liu, Peiran; Du, Guocheng; Li, Jianghua; Chen, Jian
2013Improvement of transglutaminase production by extending differentiation phase of Streptomyces hygroscopicus: mechanism and applicationChen, Kangkang; Zhang, Dongxu; Liu, Song; Wang, Nam Sun; Wang, Miao; Du, Guocheng; Chen, Jian
2015Overproduction of pro-transglutaminase from Streptomyces hygroscopicus in Yarrowia lipolytica and its biochemical characterizationLiu, Song; Wan, Dan; Wang, Miao; Madzak, Catherine; Du, Guocheng; Chen, Jian
2015Overproduction of pro-transglutaminase from Streptomyces hygroscopicus in Yarrowia lipolytica and its biochemical characterization<b>Liu, Song</b>(#); Wan, Dan; Wang, Miao; Madzak, Catherine; Du, Guocheng; Chen, Jian()
2011The order of expression is a key factor in the production of active transglutaminase in Escherichia coli by co-expression with its pro-peptideLiu, Song; Zhang, Dongxu; Wang, Miao; Cui, Wenjing; Chen, Kangkang; Du, Guocheng; Chen, Jian; Zhou, Zhemin