Browsing by Author Feng Xue

Showing results 1 to 20 of 21  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2014A novel enantioselective epoxide hydrolase from Agromyces mediolanus ZJB120203: Cloning, characterization and applicationFeng Xue; Zhi-Qiang Liu; Shu-Ping Zou; Nan-Wei Wan; Wen-Yuan Zhu; Qing Zhu; Yu-Guo Zheng
2015A novel GMO biosensor for rapid ultrasensitive and simultaneous detection of multiple DNA components in GMO productsLin Huang; Lei Zheng; Yinji Chen; Feng Xue; Lin Cheng; Samuel B. Adeloju; Wei Chen
2014A Practical and Scalable Process for the Preparation of 4-Aminophenylboronic Acid Pinacol EsterFeng Xue; Chang-Gong Li; Yong Zhu; Tian-Jun Lou; Guang-Jie He
2015Anterior subcutaneous transposition of the ulnar nerve improves neurological function in patients with cubital tunnel syndromeWei Huang; Pei-xun Zhang; Zhang Peng; Feng Xue; Tian-bing Wang; Bao-guo Jiang
2015Anterior subcutaneous transposition of the ulnarnerve improves neurological function in patients with cubital tunnel syndromeWei Huang; Peixun Zhang; Peng Zhang; Feng Xue; Tian-bing Wang; Baoguo Jiang
2016Cardiac β2-Adrenergic Receptor Phosphorylation atSer355/356 Regulates Receptor Internalization and Functional Resensitization.Xiaofang Fan; Xuejiang Gu; Ru Zhao; Qingqing Zheng; Lan Li; Wenbing Yang; Lu Ding; Feng Xue; Junming Fan; Yongsheng Gong; <strong>Yongyu Wang</strong>
2015Determination of metallothionein in Daphnia magna by modified square wave cathodic stripping voltammetryFan Wen Hong; Wang Xiang Rui; Xiaomin Li; Feng Xue
2015Electrical stimulation does not enhance nerveregeneration if delayed after sciatic nerve injury:the role of fibrosisNa Han; Chun-gui Xu; Tian-bing Wang; Yu-hui Kou; Xiao-feng Yin; Pei-xun Zhang; Feng Xue
2015Encapsulation of tomato oleoresin using soy protein isolate-gum aracia conjugates as emulsifier and coating materialsChen Li; Jie Wang; Jing Shi; Xingjian Huang; Qiang Peng; Feng Xue
2013Immobilization of bovine serum albumin-protected gold nanoclusters by using polyelectrolytes of opposite charges for the development of the reusable fluorescent Cu^2^+-sensorLei Su; Tong Shu; Zongwei Wang; Jingya Cheng; Feng Xue; Chenzhong Li; Xueji Zhang
2016Local Line Directional Pattern for Palmprint RecognitionYuetong luo; Lanying Zhao; Bob Zhang; Wei Jia; Feng Xue; Jingting Lu; Yihai Zhu; BinqingXu
2015Mineralocorticoid receptor suppresses cancer progression and the Warburg effect by modulating the miR-338-3p-PKLR axis in hepatocellular carcinoma.Huizhen Nie; Jun Li; Xiaomei Yang; Qingzhen Cao; Mingxuan Feng; Feng Xue; Lin Wei; Wenxin Qin; Jianren Gu; Qing Xia; Zhigang Zhang
2013Orthographic transparency modulates the functional asymmetry in the fusiform cortex: An artificial language training studyLeilei Mei; Gui Xue; Zhong-Lin Lu; Qinghua He; Mingxia Zhang; Feng Xue; Chuansheng Chen; Qi Dong
2013Polymorphisms in the coding region of X-ray repair complementing group 4 and aflatoxin B1-related hepatocellular carcinomaXi-Dai Long; Jin-Guang Yao; Zhi Zeng; Yun Ma,; Xiao-Ying Huang; Zhong-Hua Wei; Min Liu; Jian-Jun Zhang; Feng Xue; Bo Zhai; Qiang Xia
2013Responses of Murine and Human Macrophages to Leptospiral Infection: A Study Using Comparative Array AnalysisFeng Xue; Xinghui Zhao; Yingchao Yang; Jinping Zhao; Yutao Yang; Yongguo Cao; Cailing Hong; Yuan Liu; Lan Sun; Minjun Huang; Junchao Gu
2014Resting-state functional connectivity and reading abilities in first and second languagesMingxia Zhang; Jin Li; Chuansheng Chen; Gui Xue; Zhonglin Lu; Leilei Mei; Hongli Xue; Feng Xue; Qinghua He; Chunhui Chen; Miao Wei; Qi Dong
2014Resting-state functional connectivity and reading abilities in first and second languagesMingxia Zhang; Jin Li; Chuansheng Chen; Gui Xue; Zhonglin Lu; LeileiMei; Hongli Xue; Feng Xue; Qinghua He; Chunhui Chen; MiaoWei; Qi Dong
2014Study on Mg-Y-Mishmetal-Zr Alloy Melt ReactionMa Minglong; Zhang Kui; Yuan Jiawei; Feng Xue
2014Study on Mg-Y-Mishmetal-Zr Alloy Melt ReactionMa Minglong; Zhang Kui; Yuan Jiawei; Feng Xue
2015the association between self-perceptions of aging and antihypertensive medication adherence in older Chinese adultsYunying Hou; Dandan Zhang; Jie Gu; Feng Xue; Yunjuan Sun; Qing Wu; Xin Zhao; Xiaohua Wang