Browsing by Author Gang Zhao

Showing results 1 to 20 of 24  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
-A Novel Lateral Flow Assay Based on GoldMag Nanoparticles andIts Clinical Applications for Genotyping of MTHFR C677TPolymorphismsWenli Hui; Sinong Zhang; Chao Zhang; Yinsheng Wan; Juanli Zhu; Gang Zhao; Songdi Wu; Dujuan Xi; Qinlu Zhang; Ningning Li; Yali Cui
2012Application of microscopy in authentication of the 3 species of Traditional Tibetan and Qiang Herbs of ''Wu-Jia Vegetables''Yan-Dan Li; Ying Li; Yuan Liu; Qing-Yan Meng; Chao-Qin Ren; Zhi-Feng Zhang; Lu-Yang Lu; Lian-Xin Peng; Gang Zhao; Brian Mcgarvey
2014Combined microextraction by packed sorbent and high-performance liquid chromatography-ultraviolet detection for rapid analysis of ractopamine in porcine muscle and urine samplesWei Du; Gang Zhao; Qiang Fu; Min Sun; Huiyan Zhou; Chun Chang
2014Combined microextraction by packed sorbent and high-performance liquid chromatography-ultraviolet detection for rapid analysis of ractopamine in porcine muscle and urine samplesWei Du; Gang Zhao; Qiang Fu; Min Sun; Huiyan Zhou; Chun Chang
2013Combined solid-phase microextraction and high performance liquid chromatography with ultroviolet detection for simultaneous analysis of clenbuterol, salbutamol and ractopamine in pig samplesWei Du; Siruo Zhang; Qiang Fu; Gang Zhao; Chun Chang
2015CUG-BP1 regulates RyR1 ASI alternative splicing in skeletal muscle atrophy.Yinglong Tang(#); Huiwen Wang(#); Bin Wei(#); Yuting Guo; Lei Gu; Zhiguang Yang; Qing Zhang; Yanyun Wu; Qi Yuan; Gang Zhao; Guangju Ji
2013Dummy-template molecularly imprinted solid phase extraction for selective analysis of ractopamine in porkWei Du; Qiang Fu; Gang Zhao; Ping Huang; Yuanyuan Jiao; Hao Wu; Zhimin Luo; Chun Chang
2012Effects of Exercise on AMPK Signaling and Downstream Components to PI3K in Rat with Type 2 DiabetesShicheng Cao; Bowen Li; Xuejie Yi; Bo Chang; Beibei Zhu; Zhenzhen Lian; Zhaoran Zhang; Gang Zhao; Huili Liu; He Zhang
2012Fabrication and characterization of electrospun orthorhombic InVO"4 nanofibersLingjun Song; Suwen Liu; Qifang Lu; Gang Zhao
2013Fabrication of electrospun Bi"2WO"6 microbelts with enhanced visible photocatalytic degradation activityGang Zhao; Suwen Liu; Qifang Lu; Fengxiu Xu; Haiyan Sun
2014Force–displacement mixed control for collapse tests of multistory buildings using quasi-static loading systemsPeng Pan; Gang Zhao; Xinzheng Lu; Kailai Deng
2014High resolution transmission spectrum of the Earth's atmosphere -- Seeing Earth as an exoplanet using a lunar eclipseFei Yan; R.A.E. Fosbury; M.G. Petr-Gotzens; Gang Zhao; Wei Wang; Liang Wang; Y.J. Liu; E. Palle
2016Hydroperfluoroalkylation of Electron-deficient Olefins with Perfluoroalkyl Iodides PromotedShenghua Zhou(#); Jinhong Lin; Gang Zhao; Jichang Xiao(); Weiguo Cao()
2013Hypermethylation of HIC1 Promoter and Aberrant Expression of HIC1/SIRT1 Might Contribute to the Carcinogenesis of Pancreatic CancerGang Zhao; Qi Qin; Jungang Zhang; Yang Liu; Shichang Deng; Lin Liu; Bo Wang; Kui Tian; Chunyou Wang
2015Hyperspectral image classification using FPCA-based kernel extreme learning machineYantao Wei; Guangrun Xiao; He Deng; Hong Chen; Mingwen Tong; Gang Zhao; Qingtang Liu
2012License plate location based on trichromatic imaging and color-discrete characteristicXing Yang; Xiao-Li Hao; Gang Zhao
2013Nicotinamide prohibits proliferation and enhances chemosensitivity of pancreatic cancer cells through deregulating SIRT1 and Ras/Akt pathwaysJun-gang Zhang; Gang Zhao; Qi Qin; Bo Wang; Lin Liu; Yang Liu; Shi-chang Deng; Kui Tian; Chun-you Wang
2011Pattern buried oxide in silicon-on-insulator-based fabrication of floppy single-crystal-silicon cantileversYong Liu; Gang Zhao; Baoqing Li; Li Wen; Jiaru Chu
2014Relations between stellar mass and electron temperature-based metallicity for star-forming galaxies in a wide mass rangeWei-Bin Shi; Yan-Chun Liang; Xu Shao; Xiao-Wei Liu; Gang Zhao; Francois Hammer; Yong Zhang; Hector Flores; Gui-Ping Ruan; Li Zhou
2012A search for metal-poor stars pre-enriched by pair-instability supernovae I. A pilot study for target selection from Sloan Digital Sky SurveyJing Ren; Norbert Christlieb; Gang Zhao