Browsing by Author Ge Xin

Showing results 1 to 7 of 7
Issue DateTitleAuthor(s)
2012A new method for information retrieval in two-dimensional grating-based X-ray phase contrast imagingWang Zhi-Li; Gao Kun; Chen Jian; Ge Xin; Zhu Pei-Ping; Tian Yang-Chao; Wu Zi-Yu
2015Detection of autophagy in Hirschsprung’s disease: implication for itsrole in aganglionosisHuang Qiang; Ge Xin; Li Peng; Duan Yitao; Guo Zhengtuan; Zheng Baijun; Wu Xuanlin; Guo Xinkui; Gao Ya
2015High prevalence of maternal vitamin D deficiency in preterm births in northeast China, Shenyang.Zhu Tong(#); Liu Tianjing; Ge Xin; Kong Juan; Zhang Lijun; Zhao Qun()
2015Influence of n-octanol in mobile phase on QSRRs of lipophilicty and retention mechanism of acidic and basic compounds in RP-HPLCHan Shu-ying; Liang Chao; Yu Hui-min; Qiao Jun-qin; Ge Xin; Lian Hong-zhen()
2015Mechanism and application of halogen bond induced fluorescence enhancement and iodine molecule cleavage in solutionZou Wen-sheng; Lin Sen; Li Jia-yuan; Wei Hong-qing; Zhang Xiao-qin; Shen Dong-xu; Qiao Jun-qin; Lian Hong-zhen(); Xie Dai-qian(); Ge Xin
2013Preparation of poly(trimethyl-2-methacroyloxyethylammonium chloride-co-ethylene glycol dimethacrylate) monolith and its application in solid phase microextraction of brominated flame retardantsYang Ting-ting; Zhou Lin-feng; Qiao Jun-qin; Lian Hong-zhen(); Ge Xin; Chen Hong-yuan
-Residual beta cell functionpredict clinical response after autologous hematopoietic stem cell transplantationXiang Hang; Yang Chao; Xiang Tian-yuan; Wang Zheng; Ge Xin; Li Fan; Su Yue-han; Chen Ha-ixu; Huang Xian-yong; Zeng Qiang