Browsing by Author Guanzhou Qiu

Showing results 1 to 20 of 37  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2017A comprehensive utilization of silver-bearing solid wastes in chalcopyrite bioleaching<b>Jun Wang</b>(#); Rui Liao; Lang Tao; Hongbo Zhao(); Rui Zhai; Wenqing Qin; Guanzhou Qiu
2015Bioleaching of chalcopyrite and bornite by moderately thermophilic bacteria:an emphasis on their interactionsHongbo Zhao; Jun Wang; Xiaowen Gan; Wenqing Qin; Minghao Hu; Guanzhou Qiu
2014Bioleaching of complex polymetallic sulfide ores by mixed culture<b>Jun Wang</b>(#)(); Hongbo Zhao; Wenqing Qin; Guanzhou Qiu
2017Comparison of bioleaching and dissolution process of p-type and n-type chalcopyriteJun WangHongbo Zhao(#); Xiaotao Huang; <b>Jun Wang</b>(); Yini Li; Rui Liao; Xingxing Wang; Xiao Qiu; Yuming Xiong; Wenqing Qin; Guanzhou Qiu
2015Comparison of electrochemical dissolution of chalcopyrite and bornite in acid bacteria culture mediumHongbo Zhao; Minghao Hu; Yini Li; Shan Zhu; Wenqing Qin; Guanzhou Qiu; Jun Wang
2015Comparison of electrochemical dissolution of chalcopyrite and bornite in acid culture mediumHongbo Zhao; Minghao Hu; Yini Li; Shan Zhu; Wenqing Qin; Guanzhou Qiu; Jun Wang
2015Comparison of electrochemical dissolution of chalcopyrite and bornite in acid culture mediumHongbo Zhao(#); Minghao Hu; Yini Li; Shan Zhu; Wenqing Qin; Guanzhou Qiu; <b>Jun Wang</b>()
2015Cooperative bioleaching of chalcopyrite and silver-bearing tailing by mixed moderately thermophilic culture: An emphasis on the chalcopyrite dissolution with XPS and electrochemical analysisHongbo Zhao; Jun Wang; Xiaowen Gan; Minghao Hu; Erxing Zhang; Wenqing Qin; Guanzhou Qiu
2015Cooperative bioleaching of chalcopyrite and silver-bearing tailing by mixed moderately thermophilic culture: An emphasis on the chalcopyrite dissolution with XPS and electrochemical analysisHongbo Zhao(#); <b>Jun Wang</b>(); Xiaowen Gan; Minghao Hu; Erxing Zhang; Wenqing Qin; Guanzhou Qiu
2016Cooperative effect of chalcopyrite and bornite interactions during bioleaching by mixed moderately thermophilic culture<b>Jun Wang</b>(#)(); Lang Tao; Hongbo Zhao; Minghao Hu; Xihua Zheng; Hong Peng; Xiaowen Gan; Wei Xiao; Pan Cao; Wenqin Qin; Guanzhou Qiu; Dianzuo Wang
2016Dissolution and passivation mechanisms of chalcopyrite during bioleaching: DFT calculation, XPS and electrochemistry analysis<b>Jun Wang</b>(#); Xiaowen Gan; Hongbo Zhao(); Minghao Hu; Kaiyun Li; Wenqing Qin; Guanzhou Qiu
2015Effect of redox potential on bioleaching of chalcopyrite by moderately thermophilic bacteria: An emphasis on solution compositionsHongbo Zhao; Jun Wang; Congren Yang; Minghao Hu; Xiaowen Gan; Lang Tao; Wenqing Qin; Guanzhou Qiu
2015Effect of Solution Compositions on Optimum Redox Potential in Bioleaching of Chalcopyrite by Moderately Thermophilic BacteriaHongbo Zhao; Jun Wang; Wenqing Qin; Guanzhou Qiu
2015Effect of Solution Compositions on Optimum Redox Potential in Bioleaching of Chalcopyrite by Moderately Thermophilic BacteriaHongbo Zhao; Jun Wang; Wenqing Qin; Guanzhou Qiu
2015Effects of pyrite and bornite on bioleaching of two different types of chalcopyrite in the presence of Leptospirillum ferriphilumHongbo Zhao; Jun Wang; Xiaowen Gan; Xihua Zheng; Lang Tao; Minghao Hu; Yini Li; Wenqing Qin; Guanzhou Qiu
2015Effects of pyrite and bornite on bioleaching of two different types of chalcopyrite in the presence of Leptospirillum ferriphilumHongbo Zhao(#); <b>Jun Wang</b>(); Xiaowen Gan; Xihua Zheng; Lang Tao; Minghao Hu; Yini Li; Wenqing Qin; Guanzhou Qiu
2015Electrochemical Dissolution of Chalcopyrite Concentrates in Stirred Reactor in the Presence of Acidithiobacillus ferrooxidansHongbo Zhao; Jun Wang; Wenqing Qin; Minghao Hu; Guanzhou Qiu
2015Electrochemical dissolution process of chalcopyrite in the presence of mesophilic microorganismsHongbo Zhao; Jun Wang; Wenqing Qin; Minghao Hu; Shan Zhu; Guanzhou Qiu
2015Electrochemical dissolution process of chalcopyrite in the presence of mesophilic microorganismsHongbo Zhao(#); <b>Jun Wang</b>(#)(); Wenqing Qin; Minghao Hu; Shan Zhu; Guanzhou Qiu
2015Expression of Critical Sulfur- and Iron-Oxidation Genes and the Community Dynamics During Bioleaching of Chalcopyrite Concentrate by Moderate ThermophilesDan Zhou; Tangjian Peng; Hongbo Zhou; Xueduan Liu; Guohua Gu; Miao Chen; Guanzhou Qiu; Weimin Zeng