Browsing by Author Hai Wang

Showing results 1 to 20 of 77  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2010The 3-dimensional dye-sensitized solar cell and module based on all titanium substratesYong Liu; Hai Wang; Hui Shen; Wei Chen
2014Amorphous carbon coated TiO"2 nanocrystals embedded in a carbonaceous matrix derived from polyvinylpyrrolidone decomposition for improved Li-storage performanceJunyao Shen; Hai Wang; Yeping Song; Yu Zhou; Naiqing Ye; Liang Fang; Linjiang Wang
2015An optical one-way device constructed with an epsilon-near-zero prism inserted in a metal slitYun-Song Zhou; Li-Ming Zhao; Sheng Lan; Hai Wang
2012Anatase/rutile TiO2 nanocomposite microspheres with hierarchically porous structures for high-performance lithium-ion batteriesJunyao Shen; Hai Wang; Yu Zhou; Naiqing Ye; Guobao Li; Linjiang Wang
2015Confined-space synthesis of single crystal TiO2 nanowires in atmospheric vessel at low temperature: a generalized approachXiaoyue Wang; Hai Wang; Yu Zhou; Yong Liu; Baojun Li; Xiang Zhou; Hui Shen
2015Controlled synthesis of series NixCo3-xO4 products: Morphological evolution towards quasi-single-crystal structure for high-performance and stable lithium-ion batteriesYu Zhou; Yong Liu; Wenxia Zhao; Hai Wang; Baojun Li; Xiang Zhou; Hui Shen
2015Cubic structure of the mixed halide perovskiteCH3NH3PbI3-xClx via thermal annealingDeying Luo; Leiming Yu; Hai Wang; Taoyu Zou; Li Luo; Zhu Liu; Zhenghong Lu
2014Decluster: A Complex Network Model-Based Data Center Network TopologyXu Zhang; Hai Wang; Qingyuan Gong; Xin Wang
2015Designof three-dimensional origami structures based on a vertex approachXiang Zhou; Hai Wang; Zhong You
2014Diffusion behavior of Se(IV) and Re(VII) in GMZ bentoniteWu Tao; Hai Wang; Qing Zheng; Yao Lin Zhao; Luc R. Van Loon
2014Diffusion behavior of Se(IV) and Re(VII) in GMZ bentoniteTao Wu; Hai Wang; Qing Zheng; Yao Lin Zhao; Luc R. Van Loon
2013Dual-Path Relay Placement in WiMAX Mesh NetworksHai Wang; Xunrui Yin; Chen Chen; Xin Wang
2013Dual-Path Relay Placement in WiMAX Mesh NetworksHai Wang; Xunrui Yin; Chen Chen; Xin Wang
2014Effect of humic acid contact time on the diffusion of Re(VII) in GMZ bentoniteHai Wang; Tao Wu; Jiang Chen; Bao-Feng Fu; Xiang-Hai Zhao; Yong Luo; Yao-Lin Zhao; Chao-Hui He
2011Exciton diffusion and charge transfer dynamics in nano phase-separated P3HT/PCBM blend filmsHai Wang; Hai-Yu Wang; Bing-Rong Gao; Lei Wang; Zhi-Yong Yang; Xiao-Bo Du; Qi-Dai Chen; Jun-Feng Song; Hong-Bo Sun
2015Fabrication of oxidized multiwalled carbon nanotubes for the immobilization of U(VI) from aqueous solutionsYaolin Zhao; Pengfei Zong; Yonghong Li; Kui Li; Xianghai Zhao; Hai Wang; Shuhuan Liu; Yubing Sun; Chaohui He
2015Fe2(MoO4)3 nanoparticles-anchored MoO3 nanowires: strong coupling via the reverse diffusion of heteroatoms and largely enhanced lithium storage propertiesYeping Song; Hai Wang; Zihua Li; Naiqing Ye; Linjiang Wang; Yong Liu
2015Fe2(MoO4)3 nanoparticles-anchored MoO3 nanowires: strong coupling via thereverse diffusion of heteroatoms and largely enhanced lithium storagepropertiesYeping Song; Hai Wang; Zihua Li; Naiqing Ye; Linjiang Wang; Yong Liu
2012   Frequency-elevation-azimuth Estimation without Pairing UsingHai Wang; Yuntao Wu; Yanbin Zhang; Hui Cao
2012   Frequency-elevation-azimuth Estimation without Pairing UsingHai Wang; Yuntao Wu; Yanbin Zhang; Hui Cao