Browsing by Author Haili Chen, Fangxing Qian,Jin Xu, Martin Chan,