Browsing by Author Hongbo Zhou

Showing results 1 to 9 of 9
Issue DateTitleAuthor(s)
2015A microfluidic droplet digital PCR for simultaneousdetection of pathogenic Escherichia coliO157 and Listeria monocytogenes<b>Xiaojun Bian</b>(#); Fengxiang Jing; Gang Li; Xiaoyun Fan; Chunping Jia; Hongbo Zhou; Qinghui Jin(); Jianlong Zhao()
2015Cyanide-bridged tetranuclear REIII2FeIII2 (RE = Y, Tb, Dy) molecular squares with 2,2′:6′,2′′-terpyridine as a capping ligandHu Zhou; Dengyong Yu; Hongbo Zhou; Aihua Yuan
2013Detecting Null-dereference Bugs via a Backward AnalysisQian Wang; DaHai Jin; Yunzhan Gong; Hongbo Zhou
2015Expression of Critical Sulfur- and Iron-Oxidation Genes and the Community Dynamics During Bioleaching of Chalcopyrite Concentrate by Moderate ThermophilesDan Zhou; Tangjian Peng; Hongbo Zhou; Xueduan Liu; Guohua Gu; Miao Chen; Guanzhou Qiu; Weimin Zeng
2014Low dimensional cyano-bridged heterobimetallic M–FeIII (M = NiII, CuII) complexes constructed from Mer-[FeIII(qcq)(CN)3]− building blocks: syntheses, structures and magnetic propertiesHongbo Zhou; Jiahao Yan; Xiaoping Shen; Hu Zhou; Aihua Yuan
2011Replication of the Association of a MET Variant with Autism in a Chinese Han PopulationXue Zhou; Yang Xu; Jia Wang; Hongbo Zhou; Xian Liu; Qasim Ayub; Xuelai Wang; Chris Tyler-Smith; Lijie Wu; Yali Xue
2016Structural conversion and magnetic studies of low-dimensional LnIII/MoV/IV(CN)8 (Ln = Gd-Lu) systems: From helical chain to trinuclear clusterHu Zhou(#); Qi Chen; Hongbo Zhou; Xiaozhen Yang; You Song(); Aihua Yuan()
2015Syntheses, structures, and magnetic properties of three manganese(II)-octacyanotungstate(V) bimetallic compounds with linear ligandsFeilin Yang(#); Aihua Yuan(); Hu Zhou; Hongbo Zhou; Dan Yang; You Song(); Yizhi Li
2014Syntheses, structures, and magnetic properties of three manganese(II)-otacyanotungstate(V) bimetallic compounds with linear ligandsFeilin Yang; Aihua Yuan; Hu Zhou; Hongbo Zhou; Dan Yang; You Song; Yizhi Li