Browsing by Author Hu

Showing results 1 to 20 of 982  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2015(K,Na)NbO3 Nanofiber-based Self-Powered Sensors for Accurate Detection of Dynamic StrainWang; Zhao(#); Zhang; Youdong; Yang; Shulin; Hu; Yongming; Wang; Shengfu; Gu; Haoshuang(); Wang; Yu; Chan; H.L.W.; Wang; John
201523-year manure and fertilizer application increases soil organic carbon sequestration of a rice-barley cropping systemWang; Yidong(#); Hu; Ning(#); Xu; Minggang; Li; Zhongfang(); Lou; Yilai(); Chen; Yi; Wu; Chunyan; Wang; Zhong-Liang
20152D Monolayer MoS2-Carbon Interoverlapped Superstructure: Engineering Ideal Atomic Interface for Lithium Ion StorageJiang; Hao(#); Ren; Dayong; Wang; Haifeng(); Hu; Yanjie; Guo; Shaojun; Yuan; Haiyang; Hu; Peijun; Zhang; Ling; Li; Chunzhong
20152D vanadium doped manganese dioxides nanosheets for pseudocapacitive energy storageHu; Zhimi(#); Xiao; Xu; Huang; Liang; Chen; Chi; Li; Tianqi; Su; Tiecheng; Cheng; Xiaofeng; Miao; Ling; Zhang; Yanrong; Zhou; Jun()
20143D core/shell hierarchies of MnOOH ultrathin nanosheets grown on NiO nanosheet arrays for high-performance supercapacitorsSun; Jianqing; Li; Wenyao; Zhang; Bingjie; Li; Gao; Jiang; Lin; Chen; Zhigang; Zou; Rujia(); Hu; Junqing()
2015A Bamboo-Inspired Nanostructure Design for Flexible, Foldable, and Twistable Energy Storage DevicesSun; Yongming; Sills; Ryan B.; Hu; Xianluo(); Seh; Zhi Wei; Xiao; Xu; Xui; Henghui; Luo; Wei; Jin; Huanyu; Xin; Ying; Li; Tianqi; Zhang; Zhaoliang; Zhou; Jun; Cai; Wei; Huang; Yunhui(); Cui; Yi()
2013A bulky pyridinylfluorene-fuctionalizing approach to synthesize diarylfluorene-based bipolar host materials for efficient red, green, blue and white electrophosphorescent devicesZhao; Xiang-Hua; Zhang; Zhen-Song; Qian; Yan; Yi; Ming-Dong; Xie; Ling-Hai; Hu; Chao-Peng; Xie; Guo-Hua; Xu; Hui; Han; Chun-Miao; Zhao; Yi; Huang; Wei()
2013A Chiral Ruthenium-Monophosphine Catalyst for Asymmetric Addition of Arylboronic Acids to Aryl AldehydesLi; Ke(#); Hu; Naifu; Luo; Renshi; Yuan; Weicheng(); Tang; Wenjun()
2014A chromatin modifier regulates Sertoli cell response to mono-(2-ethylhexyl) phthalate (MEHP) via tissue inhibitor of metalloproteinase 2 (TIMP2) signaling.Zhang; Chong(#); Lai; Jun-Hao; Hu; Bin; Zhang; Shun; Zhao; Jie; Li; Wei()
2016A comparison of methane emissions following rice paddies conversion to crab-fish farming wetlands in southeast ChinaHu; Zhiqiang(#); Wu; Shuang; Ji; Cheng; Zou; Jianwen; Zhou; Quansuo; Liu; Shuwei()
2014A convenient tandem one-pot synthesis of donor-acceptor-type triphenylene 2,3-dicarboxylic esters from diarylacetyleneFeng; Chun(); Tian; Xian-Li; Zhou; Jing; Xiang; Shi-Kai; Yu; Wen-Hao; Wang; Bi-Qin; Hu; Ping; Redshaw; Carl; Zhao; Ke-Qing
2016A dose-response study of vitamin D3 supplementation in healthy Chinese: a 5-arm randomized, placebo-controlled trialYao; Pang(#); Lu; Ling; Hu; Yao; Liu; Gang; Chen; Xiafei; Sun; Liang; Ye; Xingwang; Zheng; He; Chen; Yan; Hu; Frank B.; Li; Huaixing; Lin; Xu()
2013A fast response variable optical attenuator based on blue phase liquid crystalZhu; Ge; Wei; Bing-yan; Shi; Liang-yu; Lin; Xiao-wen; Hu; Wei(); Huang; Zhang-di; Lu; Yan-qing()
2014A genetic variant in p63 (rs17506395) is associated with breast cancer susceptibility and prognosisZhang; Ning(#); Huo; Qiang; Wang; Xiaolong; Chen; Xi; Long; Li; Guan; Xiao; Jiang; Liyu; Ma; Tingting; Hu; Wenwei; Yang; Qifeng()
2015A knowledge-and-data-driven modeling approach for simulating plant growth: A case study on tomato growthFan; Xing-Rong(#); Kang; Meng-Zhen(); Heuvelink; Ep; de Reffye; Philippe; Hu; Bao-Gang
2014A low-pass differentiation filter based on the 2nd-order B-spline wavelet for calculating augmentation indexHe; Zijun; Zhang; Yongliang; Ma; Zuchang; Hu; Fusong; Sun; Yining()
2013A Low-Toxic Multifunctional Nanoplatform Based on Cu9S5@mSiO(2) Core-Shell Nanocomposites: Combining Photothermal- and Chemotherapies with Infrared Thermal Imaging for Cancer TreatmentSong; Guosheng(#); Wang; Qian; Wang; Yang; Lv; Gang; Li; Chun; Zou; Rujia; Chen; Zhigang; Qin; Zongyi; Huo; Keke; Hu; Ronggui; Hu; Junqing()
2014A metallic carbon consisting of helical carbon triangle chainsHu; M; Dong; X; Pan; YL; Xu; B; Yu; DL; He; JL
2016A Mobile Sensing System for Urban PM2.5 Monitoring with Adaptive ResolutionGuo; Hongjie(#); Dai; Guojun(); Fan; Jin; Wu; Yifan(); Shen; Fangyao; Hu; Yidan
2014A modeling study of source-receptor relationships in atmospheric particulate matter over Northeast AsiaLi; J.(#); Yang; W.; Wang; Z.(); Chen; H.; Hu; B.; Li; J.; Sun; Y.; Huang; Y.