Browsing by Author Hua Zhu

Showing results 1 to 20 of 35  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2015A new ab initio potential energy surface and infrared spectra for the Ne-CS2 complexYun Hu; Ting Yuan; Hua Zhu
2016A new four-dimensional ab initio potential energy surface and predicted infrared spectra for the He-CS2 complexJing Shang; Ting Yuan; Hua Zhu
2015Ab initio intermolecular potential energy surfaces of the Kr-CS2 and Xe-CS2 complexesTing Yuan; Mingli Yang; Hua Zhu
2011Adaption of Seasonal H1N1 Influenza Virus in MiceLili Xu; Linlin Bao; Fengdi Li; Qi Lv; Yila Ma; Jiangfang Zhou; Yanfeng Xu; Wei Deng; Lingjun Zhan; Hua Zhu; Chunmei Ma; Yuelong Shu; Chuan Qin
2015Aging effects on the diameter, nanomechanical properties and tactile perception ofhuman hairwei tang; Shaogang Zhang; Jiankai Zhang; Si Chen; Hua Zhu; Shirong Ge
2014An inexact inventory-theory-based chance-constrained programming model for solid waste managementXiujuan Chen(#); Guohe Huang(); Meiqin Suo; Hua Zhu; Cong Dong
2010Area dependent expression of ZNF312 in human fetal cerebral cortexHua Zhu; Yaojuan Yang; Jun Gao; Huaping Tao; Chunsheng Qu; Jia Qu; Jieguang Chen
2016Characterization and adsorption properties of the electrolytic carbon derived from CO2 conversion in molten saltsXuhui Mao(#); Zhiping Yan; Tian Sheng; Muxing Gao; Hua Zhu; Wei Xiao; Dihua Wang()
2015Characterization of TactilePerception and Optimal Exploration Movementwei tang; Nanxuan Chen; Jiankai Zhang; Si Chen; Shirong Ge; Hua Zhu
2015Directing carbon nanotubes from aqueous phase to o/w interface for heavy metal uptakingLili Gao(#); Huayi Yin; Xuhui Mao(); Hua Zhu; Wei Xiao; Dihua Wang()
2015Dual-polarized Antenna Array for WLANs ApplicationHua Zhu; Xiuping Li; Yang Yu; Bo Ai; Lampe Mattias
2015Dual-polarized Antenna Array for WLANs ApplicationHua Zhu; Xiuping Li; Yang Yu; Bo Ai; Lampe Mattias
2015g-C3N4 Modified biochar as an adsorptive and photocatalytic materialfor decontamination of aqueous organic pollutantsLiu Pi(#); Rui Jiang; Wangchi Zhou; Hua Zhu; Wei Xiao; Dihua Wang; Xuhui Mao()
2013Geographical elements of seed plants suggest the boundary of the tropical zone in ChinaHua Zhu
2015Human Cytomegalovirus Infection Dysregulates the Localization and Stability of NICD1 and Jag1 in Neural Progenitor CellsXiao-Jun Li; Xi-Juan Liu; Bo Yang; Ya-Ru Fu; Fei Zhao; Zhang-Zhou Shen; Ling-Feng Miao; Simon Rayner; Stéphane Chavanas; Hua Zhu; William J. Britt; Qiyi Tang; Michael A. McVoy……
2015Human Cytomegalovirus Infection Dysregulates the Localization and Stability of NICD1 and Jag1 in Neural Progenitor CellsXiao-Jun Li(#); Xi-Juan Liu; Bo Yang; Ya-Ru Fu; Fei Zhao; Zhang-Zhou Shen; Ling-Feng Miao; Simon Rayner; Stéphane Chavanas; Hua Zhu; William J. Britt; Qiyi Tang; Michael A. McVoy; Luo; Min-Hua()
2012Hydro-climatic trends in the last 50years in the lower reach of the Shiyang River Basin, NW ChinaHuaqi Wang; Maosheng Zhang; Hua Zhu; Xueya Dang; Zhi Yang; Lihe Yin
2017Morphological and Functional Differences between Athletes and Novices in Cortical Neuronal NetworksXiao-Ying Tan(#); Yan-Ling Pi(#); Jue Wang; Xue-Pei Li; Lan-Lan Zhang; Wen Dai; Hua Zhu; Zhen Ni; Jian Zhang; Yin Wu()
2014Near-Infrared Fluorescence Imaging of Non-Hodgkin's Lymphoma CD20 Expression Using Cy7-Conjugated ObinutuzumabXinfeng Lin; Hua Zhu; Zheng Luo; Ye Hong; Hong Zhang; Xijuan Liu; Huirong Ding; Huifang Tian; Zhi Yang
2013Nrf2 is associated with the regulation of basal transcription activity of the BRCA1 geneQiaoqiao Wang(#); Jiyu Li(#); Xinmiao Yang(#); Hefen Sun; Shuiping Gao; Hua Zhu; Jiong Wu; Wei Jin()