Browsing by Author Huai Baojuan

Showing results 1 to 10 of 10
Issue DateTitleAuthor(s)
2015Five decades of changes in the glaciers on the Friendship Peak in the Altai Mountains, China: changes in area and ice surface elevationWang Puyu; Li Zhongqin; Luo Shufei; Bai Jinzhong; Huai Baojuan; Wang Feiteng; Li Huilin; Wang Wenbin; Wang Lin
2015Five decades of changes in the glaciers on the Friendship Peak in the Altai Mountains, China: changes in area and ice surface elevationWang Puyu(#)(); Li Zhongqin; Luo Shufei; Bai Jinzhong; Huai Baojuan; Wang Feiteng; Li Huilin; Wang Wenbin; Wang Lin
2015Five decades of glacier changes in the Hulugou Basin, central Qilian Mountains, Northwest ChinaChen Hui; Li Zhongqin; Wang Puyu; Lai Zhongping; Chen Rensheng; Huai Baojuan
2015Five decades of glacier changes in the Hulugou Basin, central Qilian Mountains, Northwest ChinaChen Hui; Li Zhongqin; Wang Puyu(); Lai Zhongping; Chen Rensheng; Huai Baojuan
2016Glacier shrinkage in the Daxue and Danghenan ranges of the western Qilian Mountains, China, from 1957 to 2010Wang Puyu; Li Zhongqin; Yu Guobin; Li Huilin; Wang Wenbin; Huai Baojuan; Zhou Ping; Jin Shuang; Wang Lin; Zhang Hui
2016Glacier shrinkage in the Daxue and Danghenan ranges of the western Qilian Mountains, China, from 1957 to 2010Wang Puyu(#)(); Li Zhongqin; Yu Guobin; Li Huilin; Wang Wenbin; Huai Baojuan; Zhou Ping; Jin Shuang; Wang Lin; Zhang Hui
2015Glacier volume estimation from ice-thickness data, applied to the Muz Taw glacier, Sawir Mountains, ChinaHuai Baojuan; Li Zhongqin; Wang Feiteng; Wang Wenbin; Wang Puyu; Li Kaiming
2016Recent evolution in extent, thickness and velocity of Haxilegen Glacier No. 51, Kuitun River Basin, eastern Tianshan MountainsWang Puyu(#)(); Li Zhongqin; Li Huilin; Wang Wenbin; Wu Lihua; Zhang Hui; Huai Baojuan; Wang Lin
2015Spatial variability of glacier changes and their effects on water resources in the Chinese Tianshan Mountains during the last five decadesWang Puyu; Li Zhongqin; Huai Baojuan; Wang Wenbin; Li Huilin; Wang Lin
2015Spatial variability of glacier changes and their effects on water resources in the Chinese Tianshan Mountains during the last five decadesWang Puyu(#)(); Li Zhongqin; Huai Baojuan; Wang Wenbin; Li Huilin; Wang Lin