Browsing by Author Ji Chen

Showing results 1 to 20 of 30  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2013Adsorption and Separation of Rhenium(VII) Using N-Methylidazolium Functionalized Strong Basic Anion Exchange ResinMin Jia; Hongmin Cui; Weiqun Jin; Lili Zhu; Yu Liu; Ji Chen
2012Application and Perspective of Ionic Liquids on Rare Earths Green SeparationYinghui Liu; Ji Chen; Deqian Li
2012Application and Perspective of Ionic Liquids on Rare Earths Green SeparationYinghui Liu; Ji Chen; Deqian Li
2012Application of Porous N-Methylimidazolium Strongly Basic Anion Exchange Resins on Cr(VI) Adsorption from Electroplating WastewaterYuefeng Deng; Ji Chen
-Comprehensive Appraisal and Application of Novel Extraction System for Heavy Rare Earth Separation on the Basis of Coordination Equilibrium EffectLi Chen; Ji Chen; Yu Jing; Deqian Li
2015Controllable Preparation of CeF3:Tb3+ Nanostructures With Different Morphologies from an Ionic Liquid-Based Extraction systemYang Zhang; Ji Chen
2015Directproduction of XYDMY- sex reversal female medaka (Oryzias latipes) by embryomicroinjection of TALENs.Daji Luo(罗大极); Yun Liu; Ji Chen; Xiaoqin Xia; Mengxi Cao; Bin Cheng; Xuejuan Wang; Wuming Gong; Chao Qiu; Yunsheng Zhang; Christopher HK Cheng; Zuoyan Zhu; Wei Hu
2013Enhanced Leachability of a Lean Weathered Crust Elution-Deposited Rare-Earth Ore: Effects of Sesbania Gum Filter-Aid ReagentJun Tian; Xuekun Tang; Jingqun Yin; Ji Chen; Xianping Luo; Guohua Rao
2013Enhanced leaching process of a low-grade weathered crust elution-deposited rare earth ore with carboxymethyl sesbania gumJun Tian; Jingqun Yin; Xuekun Tang; Ji Chen; Xianping Luo; Guohua Rao
2015Exploration of drought evolution using numerical simulations over the Xijiang (West River) basin in South ChinaJun Niu; Ji Chen; Liqun Sun
2014Extraction Kinetics of Lanthanum by Bifunctional IL [A336][CA-12] Using a Constant Interfacial CellHualing Yang; Ji Chen; Yu Liu
2013Extraction Mechanism of Cerium(IV) in H2SO4/H3PO4 System Using Bifunctional Ionic Liquid ExtractantsLi Zhang; Ji Chen; Weiqun Jin; Yuefeng Deng; Jun Tian; Yang Zhang
2014f-RIF metamodel-centered fuzzy rule interchange in the Semantic WebXing Wang; Z.M. Ma; Ji Chen; Xiangfu Meng
2015Fabrication of carbon nanowire arrays usinginhomogeneous dissolution-diffusion kinetics and photoresist pyrolysisKunpeng Gao; Zhuanghui Zhu; Jinyi Yan; Lingying Liao; Ji Chen; Gang Li; Qinghui Jin; Jianlong Zhao
2014Highly Selective Extraction and Separation of Rare Earths(III) Using Bifunctional Ionic Liquid ExtractantLin Guo; Ji Chen; Lu Shen; Jianping Zhang; Dongli Zhang; Yuefeng Deng
2014Interface Mechanism of a Rapid and Mild Aqueous–Organic Method to Prepare CePO4 NanostructuresYang Zhang; Ji Chen
2014Kinetics of Cerium(IV) and Fluoride Extraction from Sulfuric Solutions Using Bifunctional Ionic Liquid Extractant (Bif-ILE) [A336][P204]Hualing Yang; Ji Chen; Dongli Zhang; Wei Wang
2012A PET-CT study on the specificity of acupoints through acupuncture treatment in migraine patientsJie Yang; Fang Zeng; Yue Feng; Li Fang; Wei Qin; Xuguang Liu; Wenzhong Song; Hongjun Xie; Ji Chen; Fanrong Liang
2013Preparation and Application of Aliquat 336 Functionalized Chitosan Adsorbent for The Removal of Pb(II)Hongmin Cui; Ji Chen; Hualing Yang; Wei Wang; Yu Liu; Dan Zou; Wengang Liu; Guangping Men
2012Preparation of Poly(vinylidene fluoride-co-tetrafluoroethylene)-Based Polymer Inclusion Membrane Using Bifunctional Ionic Liquid Extractant for Cr(VI) TransportLin Guo; Jianping Zhang; Ji Chen