Browsing by Author Jian Fang

Showing results 1 to 20 of 20
Issue DateTitleAuthor(s)
2013Development of Au-coated THGEM for single photon, charged particle, and neutron detectionYuguang Xie; Junguang Lü; Aiwu Zhang; Boxiang Yu; Tao Hu; Li Zhou; Xiao Cai; Jian Fang; Zhigang Wang; Xilei Sun; Yingbiao Liu; Long Gao; Shunli Niu; Xuan Zhang; Wanjin Liu; Lijun Sun
2015Direct numerical simulation of supersonic turbulent flows around a tandem expansion-compression cornerJian Fang; Yufeng Yao; Alexander A. Zheltovodov; Zhaorui Li; Lipeng Lu
2010Distinct magnetic properties of one novel type of nanoscale cobalt-iron Prussian blue analogues synthesized in microemulsionHui Liu; Xian long Du; Peiyuan Gao; Ji hua Zhao; Jian Fang; Weiguo Shen
2007Fabrication of superhydrophobic copper by wet chemical reactionZhiguang Guo; Jian Fang; Libo Wang; Weimin Liu
2007Fabrication of Superhydrophobic Surface on Magnesium AlloyJun Liang; Zhiguang Guo; Jian Fang; Jingcheng Hao
2012Improving the performance of the four-state continuous-variable quantum key distribution by using optical amplifiersHeng Zhang; Jian Fang; Guangqiang He
2014Investigation of low-dissipation monotonicity-preserving scheme for direct numerical simulation of compressible turbulent flowsJian Fang; Yufeng Yao; Zhaorui Li; Lipeng Lu
2015Large-Eddy Simulation of a Three-Dimensional Hypersonic Shock Wave/Turbulent Boundary Layer Interaction of a Single-FinJian Fang; Lipeng Lu; Yufeng Yao; Alexander A. Zheltovodov
2015Large-Eddy Simulation of a Three-Dimensional Hypersonic Shock Wave/Turbulent Boundary Layer Interaction of a Single-FinJian Fang; Lipeng Lu; Yufeng Yao; Alexander A. Zheltovodov
2013LSD2/KDM1B and Its Cofactor NPAC/GLYR1 Endow a Structural and Molecular Model for Regulation of H3K4 DemethylationRui Fang; Fei Chen; Zhenghong Dong; Di Hu; Andrew J.Barbera; Erin A.Clark; Jian Fang; Ying Yang; Pinchao Mei; Michael Rutenberg; Ze Li; Ying Zhang; Youwei Xu; Huirong Yang; Ping Wang; Matthew D.Simon; Qiongjie Zhou; Jing Li; Mark P.Marynick; Xiaotian Li
2013LSD2/KDM1B and Its Cofactor NPAC/GLYR1 Endow a Structural and Molecular Model for Regulation of H3K4 DemethylationRui Fang; Fei Chen; Zhenghong Dong; Di Hu; Andrew J. Barbera; Erin A. Clark; Jian Fang; Ying Yang; Pinchao Mei; Michael Rutenberg; Ze Li; Ying Zhang; Youwei Xu; Huirong Yang; Ping Wang; Matthew D. Simon; Qiongjie Zho
-Microarray analysis of Long non-codingRNA expression profiles in human gastriccells and tissues with Helicobacter pyloriInfectionHong Zhu; Qiang Wang; Yizheng YO; Jian Fang; Fengying Sun; Ying Ni; Yixin Shen; Hua Wang; Shihe Shao
2009One-Step Synthesis of Nanostructure Phase Pure TiO2(B)Chuanhui Liang; Jinming He; Yongsheng Xiang; Peiyuan Gao; Jian Fang; Jihua Zhao; Weiguo Shen
2013An Optimized Low-Dissipation Monotonicity-Preserving Scheme for Numerical Simulations of High-Speed Turbulent FlowsJian Fang; Zhaorui Li; Lipeng Lu
2013Performance improvement of continuous-variable quantum key distribution via photon subtractionPeng Huang; Guangqiang He; Jian Fang; Guihua Zeng
2016Polypyrrole and graphene quantum dots @ Prussian Blue hybrid filmon graphite felt electrodes: Application for amperometricdetermination of L-cysteineLei Wang; Simon Tricard; Pengwei Yue; Jihua Zhao; Jian Fang; Weiguo Shen
2015Removal of Dye from Aqueous Solution Via an Adsorption-High Temperature Gas Flow Regeneration Method on Co-Fe/SepioliteXiangfeng Lin; Jinyu Feng; Jian Fang; Menglin Chen; Zhi Huang
2015Simple synthesis of Prussian blue analogues in roomtemperature ionic liquid solution and their catalytic application inepoxidation of styreneQianqian Wang; Ning Wang; Sifa He; Jihua Zhao; Jian Fang; Weiguo Shen
2013Structural insight into substrate recognition by histone demethylase LSD2/KDM1bFei Chen; Huirong Yang; Zhenghong Dong; Jian Fang; Ping Wang; Tingting Zhu; Wei Gong; Rui Fang; Yujiang Geno Shi; Ze Li; Yanhui Xu
2013Structural insight into substrate recognition by histone demethylase LSD2/KDM1bFei Chen; Huirong Yang; Zhenghong Dong; Jian Fang; Ping Wang; Tingting Zhu; Wei Gong; Rui Fang; Yujiang Geno Shi; Ze Li(); Yanhui Xu()