Browsing by Author Jian Zhang

Showing results 1 to 20 of 479  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2015A Cooperative Management Strategy Designed for Unsignalized Intersections Under a Connected Vehicle EnvironmentGang Zhong; Jian Zhang; Tingting Yin; Jianqiang Nie
2015A Cooperative Management Strategy Designed for Unsignalized Intersections Under a Connected Vehicle EnvironmentGang Zhong; Jian Zhang; Tingting Yin; Jianqiang Nie
2015A Cooperative Management Strategy Designed for Unsignalized Intersections Under a Connected Vehicle EnvironmentGang Zhong(#); Jian Zhang; Tingting Yin; Jianqiang Nie
2014A Dynamic Station Strategy to Improve the Performance of Flex-route Transit ServicesFeng Qiu(); Wenquan Li; Jian Zhang
2016A flavone-basedturn-on fluorescent probe for intracellular cysteine/homocysteine sensing with high selectivityJian Zhang; Yanlin Lv; Wei Zhang; Hui Ding; Rongji Liu; Yongsheng Zhao; Guangjin Zhang; Zhiyuan Tian
2016A flavone-basedturn-on fluorescent probe for intracellular cysteine/homocysteine sensing with high selectivityJian Zhang; Yanlin Lv; Wei Zhang; Hui Ding; Rongji Liu; Yongsheng Zhao(); Guangjin Zhang(); <b>Zhiyuan Tian</b>()
2014A framework on wavelet-based nonlinear features and extreme learning machine for epileptic seizure detectionLanLan Chen; Jian Zhang; JunZhong Zou; ChenJie Zhao; GuiSong Wang
2014A fully integrated analog front-end circuit for 13.56 MHz passive RFID tags in conformance with ISO/IEC 18000-3 protocolJian Zhang; Wei Zhang; Yanyan Liu
2015A Impedimetric-Fluorescence Double-checking Biosensor with Enhanced Reliability based on Graphene OxideAixue Li; Jian Zhang; Xin Yu; Jianhua Li; Jichuan Qiu; Zhenhuan Zhao; Weibo Guo; Jerome P. Claverie; Xiaoning Mou; Hong Liu
2015A Impedimetric-Fluorescence Double-checking Biosensor with Enhanced Reliability based on Graphene Oxide<b>Aixue Li</b>(#); Jian Zhang; Xin Yu; Jianhua Li; Jichuan Qiu; Zhenhuan Zhao; Weibo Guo; Jerome P. Claverie; Xiaoning Mou; Hong Liu()
2013A Meshless Scheme for Reconstructing Dielectric Objects by Integral Equation ApproachXiang Zhou Chen(#); Jian Zhang; <b>Mei Song Tong</b>()
2015A New Method to Solve Ill-posed Problems in the Transportation Accident Analysis ModelJian Zhang
2014A non-fullerene acceptor with all "A" units realizing high open-circuit voltage solution-processed organic photovoltaicsLingcheng Chen; Linquan Huang; Dong Yang; Shuying Ma; Xin Zhou; Jian Zhang; Guoli Tu; Can Li
2015A Novel Approach to Road Matching Based on Cell Phone HandoverJianqiang Nie; Jian Zhang; Gang Zhong; Yongkai Hu
2015A Novel Approach to Road Matching Based on Cell Phone HandoverJianqiang Nie; Jian Zhang; Gang Zhong; Yongkai Hu
2015A Novel Approach to Road Matching Based on Cell Phone HandoverJianqiang Nie(#); Jian Zhang; Gang Zhong; Yongkai Hu
2016A novel biosensor for Escherichia coli O157:H7 based onfluorescein-releasable biolabelsRongrong Hu; Zhengzhi Yin; Yanbo Zeng; Jian Zhang; Haiqing Liu; Yong Shao; Shibin Ren; Lei Li
2015A Nystrom-based Approach for Solving Time-domain Magnetic Field Integral EquationWen Jie Chen; Guo Chun Wan; Jian Zhang; Mei Song Tong
2015A Nystrom-based Approach for Solving Time-domain Magnetic Field Integral EquationWen Jie Chen; Guo Chun Wan; Jian Zhang; Mei Song Tong
2015A Nystrom-based Approach for Solving Time-domain Magnetic Field Integral EquationWen Jie Chen(#); Guo Chun Wan; Jian Zhang; <b>Mei Song Tong</b>()