Browsing by Author Jiang Ming

Showing results 1 to 11 of 11
Issue DateTitleAuthor(s)
-A consistent ecosystem service valuation method based on total economic values and equivalent value factors: A case study in the Sanjiang Plain, Northeast ChinaZhang Linlin(#); Yu Xiaofei; Jiang Ming; Xue Zhenshan; Lu Xianguo; Zou Yuanchun()
2015An ozone episode over the Pearl River Delta in October 2008Shen Jin; Zhang Yuanhang; Wang Xuesong; Li Jinfeng; Chen Hao; Liu Run; Zhong Liuju; Jiang Ming; Yue Dingli; Chen Duohong; Lv Wei
2014Carbon sequestration potential change after marshlands conversion to croplands in the Northeast China between 1982 and 2010Liu Xiaohui; Dong Guihua; Xue Zhenshan; Lv Xianguo; Jiang Ming
2013Contribution to the Global Warming Mitigation of Marshlands Conversion to Croplands in the Sanjiang Plain, Northeast ChinaLiu Xiaohui; Dong Guihua; Zhang Yuan; Lv Xianguo; Jiang Ming
2016Fish Body Surface Data Measurement Based on 3D Digital Image Correlation Fish Body Surface Data Measurement Based on 3D Digital Image CorrelationJiang Ming; Qian Chen; Yang Wenkai
2016Fish Body Surface Data Measurement Based on 3D Digital Image Correlation Fish Body Surface Data Measurement Based on 3D Digital Image CorrelationJiang Ming; Qian Chen; Yang Wenkai
2015Improved delay-range-dependent stability criterion for Markovian jump systems with interval time-varying delayZhang Yan; Lou Ke; Ge Yuan; Jiang Ming
2015Improved delay-range-dependent stability criterion for Markovian jump systems with interval time-varying delayZhang Yan; Lou Ke; Ge Yuan; Jiang Ming
2015New result on delay-range-dependent stability analysis for linear system with interval time-varying delayZhang Yan; Ge Yuan; Lou Ke; Jiang Ming
2015New result on delay-range-dependent stability analysis for linear system with interval time-varying delayZhang Yan; Ge Yuan; Lou Ke; Jiang Ming
2012Purification and anti-tumour activity of cyanidin-3-O-glucoside from Chinese bayberry fruitSun Chongde; Zheng Yixiong; Chen Qingjun; Tang Xianglian; Jiang Ming; Zhang Jiukai; Li Xian; Chen Kunsong