Browsing by Author Jianguo()

Showing results 1 to 20 of 23  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2013A control strategy of flow reversal with hot gas withdrawal for heat recovery and its application in mitigation and utilization of ventilation air methane in a reverse flow reactorLi; Zhikai(#); Qin; Zhangfeng(); Zhang; Yagang; Wu; Zhiwei; Wang; Hui; Li; Shuna; Shi; Ruiping; Dong; Mei; Fan; Weibin; Wang; Jianguo()
2013A logic-based controller for the mitigation of ventilation air methane in a catalytic flow reversal reactorLi; Zhikai(#); Qin; Zhangfeng(); Zhang; Yagang; Wu; Zhiwei; Wang; Hui; Li; Shuna; Dong; Mei; Fan; Weibin; Wang; Jianguo()
2013Catalytic combustion of lean methane at low temperature over palladium on a CoOx-SiO2 composite supportWang; Bin(#); Qin; Zhangfeng(); Wang; Guofu; Wu; Zhiwei; Fan; Weibin; Zhu; Huaqing; Li; Shuna; Zhang; Yagang; Li; Zhikai; Wang; Jianguo()
2013Catalytic performance of MnOx-NiO composite oxide in lean methane combustion at low temperatureZhang; Yagang(#); Qin; Zhangfeng(); Wang; Guofu; Zhu; Huaqing; Dong; Mei; Li; Shuna; Wu; Zhiwei; Li; Zhikai; Wu; Zhonghua; Zhang; Jing; Hu; Tiandou; Fan; Weibin; Wang; Jianguo()
2016Chemisorption of oxygen and subsequent reactions on low index surfaces of beta-Mo2C: Insights from first-principles thermodynamics and kineticsShi; Xue-Rong(#); Wang; Sheng-Guang; Wang; Jianguo()
2016Conversion of Methanol to Olefins over H-ZSM-5 Zeolite: Reaction Pathway Is Related to the Framework Aluminum SitingLiang; Tingyu(#); Chen; Jialing; Qin; Zhangfeng(); Li; Junfen; Wang; Pengfei; Wang; Sen; Wang; Guofu; Dong; Mei; Fan; Weibin; Wang; Jianguo()
2014De Novo Transcriptome Analysis of an Aerial Microalga Trentepohlia jolithus: Pathway Description and Gene Discovery for Carbon Fixation and Carotenoid BiosynthesisLi; Qianqian(#); Liu; Jianguo(); Zhang; Litao; Liu; Qian
2015Endogenous hormonal equilibrium linked to bamboo culm development.Wang; Haiying(#); Cui; Kai(#); He; Caiyun; Zeng; Yanfei; Liao; Shengxi; Zhang; Jianguo()
2015Fluorescent polymeric aggregates induced by Eu3+ ions and their surface morphologiesWang; Xinzhi(#); Tang; Jianguo(); Xu; Qingsong; Shen; Wenfei; Wang; Yao; Liu; Jixian; Wang; Yanxin; Huang; Linjun; Jiao; Jiqing; Wang; Die; Song; Yan; Belfiore; Laurence A.
2015Gelatin Tight-Coated Poly(lactide-co-glycolide) Scaffold Incorporating rhBMP-2 for Bone Tissue EngineeringWang; Juan(#); Li; Dongsong(#); Li; Tianyi; Ding; Jianxun; Liu; Jianguo(); Li; Baosheng(); Chen; Xuesi
2016Graphene oxide: an effective acid catalyst for the synthesis of polyoxymethylene dimethyl ethers from methanol and trioxymethyleneWang; Ruiyi; Wu; Zhiwei; Qin; Zhangfeng(); Chen; Chengmeng; Zhu; Huaqing; Wu; Jianbing; Chen; Gang; Fan; Weibin; Wang; Jianguo()
2013Graphene-supported Au-Pd bimetallic nanoparticles with excellent catalytic performance in selective oxidation of methanol to methyl formateWang; Ruiyi(#); Wu; Zhiwei; Chen; Chengmeng; Qin; Zhangfeng(); Zhu; Huaqing; Wang; Guofu; Wang; Hao; Wu; Chengming; Dong; Weiwen; Fan; Weibin; Wang; Jianguo()
2015High Si/Al ratio HZSM-5 zeolite: an efficient catalyst for the synthesis of polyoxymethylene dimethyl ethers from dimethoxymethane and trioxymethyleneWu; Jianbing(#); Zhu; Huaqing; Wu; Zhiwei; Qin; Zhangfeng; Yan; Lai; Du; Baoliang; Fan; Weibin; Wang; Jianguo()
2015Hot Spring Gas Geochemistry in Western Sichuan Province, China After the Wenchuan Ms 8.0 EarthquakeZhou; Xiaocheng(#); Wang; Wanchun; Chen; Zhi; Yi; Li; Liu; Lei; Xie; Chao; Cui; Yueju; Du; Jianguo(); Cheng; Jianwu; Yang; Liming
2017Influence of crystal size on the catalytic performance of H-ZSM-5 and Zn/H-ZSM-5 in the conversion of methanol to aromaticsNiu; Xianjun(#); Gao; Jie; Wang; Kai; Miao; Qing; Dong; Mei(); Wang; Guofu; Fan; Weibin; Qin; Zhangfeng; Wang; Jianguo()
2015Multiple cervical hemivertebra resection and staged thoracic pedicle subtraction osteotomy in the treatment of complicated congenital scoliosis.Zhuang; Qianyu(#); Zhang; Jianguo(); Wang; Shengru; Guo; Jianwei; Qiu; Guixing
2017Nonparametric Estimation of Interval-censored Failure Time Data in the Presence of Informative CensoringWang Chunjie(#); Sun; Jianguo(); Wang; Dehui; Shi; Ningzhong
2016Plasma miRNAs in predicting radiosensitivity in non-small cell lung cancerChen; Xu(#); Xu; Yanmei; Liao; Xingyun; Liao; Rongxia; Zhang; Luping; Niu; Kai; Li; Tao; Li; Dezhi; Chen; Zhengtang; Duan; Yuzhong(); Sun; Jianguo()
2016Plastid terminal oxidase acts as an alternative electron sink in a marine cyanobacterium Arthrospira sp.Zhang; Litao(#); Liu; Jianguo()
2014Prediction of Human Pharmacokinetics from Preclinical Information of Rhein, an Antidiabetic Nephropathy Drug, Using a Physiologically Based Pharmacokinetic ModelHao; Kun(#); Qi; Qu; Wan; Ping; Zhang; Jingwen; Hao; Haiping; Liang; Yan; Xie; Lin; Wang; Guangji(); Sun; Jianguo()