Browsing by Author Jianhui Wang

Showing results 1 to 10 of 10
Issue DateTitleAuthor(s)
2014Characterization of structural and functional properties of fish protein hydrolysates from surimi processing by-productsYongle Liu; Xianghong Li; Zhijun Chen; Jian Yu; Faxiang Wang; Jianhui Wang
2015Critical infrastructure protection using secrecy – A discrete simultaneous gameChi Zhang; José Emmanuel Ramirez-Marquez; Jianhui Wang
2015Critical infrastructure protection using secrecy – A discrete simultaneous gameChi Zhang(#); José Emmanuel Ramirez-Marquez(); Jianhui Wang
2015Decarboxylative acylation of arenes with mandelic acid derivatives via palladium-catalyzed oxidative sp2 C–H activationXia Liu; Ze Yi; Jianhui Wang; Guiyan Liu
2011Effects of glutaminase deamidation on the structure and solubility of rice glutelinYongle Liu; Xianghong Li; Xiaoling Zhou; Jian Yu; Faxiang Wang; Jianhui Wang
2014Efficiency at maximum power of a quantum Otto cycle within finite-time or irreversiblethermodynamicsFeilong Wu, Jizhou He; Yongli Ma; Jianhui Wang
2014Efficient ruthenium metathesis catalysts containing carborane ligandsGuiyan Liu; Huizhu Zhang; Xia Zhao; Jianhui Wang
2014Optimal transmission switching considering probabilistic reliabilityChi Zhang; Jianhui Wang
2014Synthesis and reactivity of oxygen chelated ruthenium carbene metathesis catalystsYiran Zhang; Mingbo Shao; Huizhu Zhang; Yuqing Li; Dongyu Liu; Yu Cheng; Guiyan Liu; Jianhui Wang
2014Synthesis, structure and catalytic study of oxygen chelated ruthenium (II) carbene complexGuiyan Liu; Mingbo Shao; Huizhu Zhang; Jianhui Wang