Browsing by Author Jie Fu

Showing results 1 to 20 of 23  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2015A Fault-Tolerant Java Virtual Machine Using Fast Rejuvenation forSoft-Error-Prone SystemsQi Ao; Longbing Zhang; Shuai Chen; Bin Liao; Jie Fu
2015A Fault-Tolerant Java Virtual Machine Using Fast Rejuvenation forSoft-Error-Prone SystemsQi Ao; Longbing Zhang; Shuai Chen; Bin Liao; Jie Fu
2015a new genetic algorithm considering diversity of gene locusJun Liu; Jie Fu; Xue Bai
2015a new genetic algorithm considering diversity of gene locusJun Liu; Jie Fu; Xue Bai
2015Catalytic Decomposition of Glucose to Levulinic Acid by Synergy of Organic Lewis Acid and Brønsted Acid in WaterJie Fu; Fan Yang; Jing Mo; Julia Zhuang; Xiuyang Lu
2016Creep and recovery behaviors of magnetorheological elastomer based on polyurethane/epoxy resin IPNs matrixSong Qi; Miao Yu; Jie Fu; Peidong Li; Mi Zhu
2015Direct production of aviation fuels from microalgae lipids in waterJie Fu; Cuiyue Yang; Jianghua Wu; Julia Zhuang; Zhaoyin Hou; Xiuyang Lu
2014Dynamic Model and Parameters Identification of Piezoelectric Stack ActuatorsPeidong Li; Jie Fu; Yuan Wang; Zhiwei Xing; Miao Yu
2014Dynamic Model and Parameters Identification of Piezoelectric Stack ActuatorsPeidong Li; Jie Fu; Yuan Wang; Zhiwei Xing; Miao Yu
2014Ecological risk and pollution history of heavy metals in Nansha mangrove, South ChinaQihang Wu; Nora F.Y. Tam; Jonathan Y.S. Leung; Xizhen Zhou; Jie Fu; Bo Yao; Xuexia Huang; Lihua Xia
2014Hydrothermal Production of Aviation Fuels from Fatty Acid Esters and Microalgae LipidsJie Fu; Cuiyue Yang; Jianghua Wu; Zhaoyin Hou; Xiuyang Lu
2014Hydrothermal Production of Aviation Fuels from Fatty Acid Esters and Microalgae LipidsJie Fu; Cuiyue Yang; Jianghua Wu; Zhaoyin Hou; Xiuyang Lu
2014Hydrothermal Production of Aviation Fuels from Microalgae LipidsJie Fu; Cuiyue Yang; Jianghua Wu; Zhaoyin Hou; Xiuyang Lu
2014Hydrothermal Production of Aviation Fuels from Microalgae LipidsJie Fu; Cuiyue Yang; Jianghua Wu; Zhaoyin Hou; Xiuyang Lu
2012Influence of composition of carbonyl iron particles on dynamic mechanical properties of magnetorheological elastomersMiao Yu; Benxiang Ju; Jie Fu; Xueqin Liu; Qi Yang
2013Magnetic Field-Dependent Normal Force of Magnetorheological GelBenxiang Ju; Miao Yu; Jie Fu; Xing Zheng; Shuzhi Liu
2014Magnetoresistance Characteristics of Magnetorheological Gel under a Magnetic FieldMiao Yu; Benxiang Ju; Jie Fu; Shuzhi Liu; Seung-Bok Choi
2013Magnetorheological Elastomer and Its Application on Impact BufferJie Fu; Miao Yu; Xiaomin Dong; Lixi Zhu
2012A novel energy harvesting device for self-monitoring wireless sensor node in fluid dampersSi Qi Wang; Miao Yu; Jie Fu; S B Choi; Ping Li
2014Research on Hybrid Isolation System for Micro-Nano-Fabrication PlatformJie Fu; Yuan Wang; Peidong Li; Miao Yu