Browsing by Author Jie Gao

Showing results 1 to 20 of 98  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
20132-[2-(5-Bromothiophen-2-yl)-4,5-diphenyl-1H-imidazol-1-yl]-3-phenylpropan-1-olJie Gao; Liangru Yang; Wenpeng Mai; Yongmei Xiao; Pu Mao
2012A compared study between diffusion kurtosis imaging and diffusion tensor imaging in developmental brainsJie Gao; Xianjun Li; Xin Hou; Qinli Sun; Yumiao Zhang; Jian Yang
2012A compared study between diffusion kurtosis imaging and diffusion tensor imaging in developmental brainsJie Gao; Xianjun Li; Xin Hou; Qinli Sun; Yumiao Zhang; Jian Yang
2015A Literature Review of Internal Control DeficienciesXiao Wang; Qiang Lu; Jie Gao
2015A Literature Review of Internal Control DeficienciesXiao Wang; Qiang Lu; Jie Gao
2015A Literature Review of the Relationship between Corporate Performance and Executive CompensationRongrong Zhang; Jie Gao; Xiao Wang
2015A Literature Review of the Relationship between Corporate Performance and Executive CompensationRongrong Zhang; Jie Gao; Xiao Wang
2014A robust post-processing workflow for datasets with motion artifacts in diffusion kurtosis imagingXianjun Li; Jian Yang; Jie Gao; Xue Luo; Zhenyu Zhou; Yajie Hu; EdX.Wu; Mingxi Wan
2015An Analysis of Asset Quality of Listed Banks Based on Factor AnalysisLi Liang; Jie Gao
2015An Analysis of Asset Quality of Listed Banks Based on Factor AnalysisLi Liang; Jie Gao
2012An efficient and convenient formal synthesis of Jaspine B from D-xylose.Ming-Li Zhao; En Zhang; Jie Gao; Zhao Zhang; Yu-Tao Zhao; Wen Qu; Hong-Min Liu
2014Assessment of iron deposition and white matter maturation in infant brains by using enhanced T2 star weighted angiography (ESWAN): R2* versus phase valuesNing Ning; Lei Zhang; Jie Gao; Yumiao Zhang; Zhuanqin Ren; Gang Niu; Yongming Dai; Ed X. Wu; Youmin Guo; Jian Yang
2012Assessments of the Neonatal Brain Development by 2D 1H-MRS in 3.0 TeslaQinli Sun; Jin Shang; Xin Hou; Jie Gao; Bolang Yu; Yang Jian
2012Assessments of the Neonatal Brain Development by 2D 1H-MRS in 3.0 TeslaQinli Sun; Jin Shang; Xin Hou; Jie Gao; Bolang Yu; Yang Jian
2013BRAIN DEVELOPMENT IN PRETERM AND TERM NEONATES ASSESSED BY WHITE MATTER MODEL OF DIFFUSION KURTOSIS IMAGING WITH TRACT-BASED SPATIAL STATISTICS ANALYSISXianjun Li; Jie Gao; Yumiao Zhang; Xue Luo; Jianghong Han; Gang Niu; Mingxi Wan; Ed X. Wu; Jian Yang
2013BRAIN DEVELOPMENT IN PRETERM AND TERM NEONATES ASSESSED BY WHITE MATTER MODEL OF DIFFUSION KURTOSIS IMAGING WITH TRACT-BASED SPATIAL STATISTICS ANALYSISXianjun Li; Jie Gao; Yumiao Zhang; Xue Luo; Jianghong Han; Gang Niu; Mingxi Wan; Ed X. Wu; Jian Yang
2014Cancer nanoimmunotherapy by advanced pharmaceutical nanotechnologyW Li; Huafeng Wei; Huafei Li; Jie Gao; Si-Shen Feng; YJ Guo
2013Cardioprotective effects of the YiQiFuMai injection and isolated compounds on attenuating chronic heart failure via NF-κB inactivation and cytokine suppressionLu Xing; Min Jiang; Linyi Dong; Jie Gao; Yuanyuan Hou; Gang Bai; Guoan Luo
2012Chemotherapy for gastric cancer by finely tailoring anti-Her2 anchored dual targeting immunomicellesWei Li; He Zhao; Weizhu Qian; Huafei Li; Li Zhang; Zengwei Ye; Ge Zhang; Mao Xia; Jinfeng Li; Jie Gao; Bohua Li; Geng Kou; Jianxin Dai; Hao Wang; Yajun Guo
2015Comparative transcriptomics analysis reveals difference of key gene expression between banana and plantain in response to cold stressQiao-Song Yang; Jie Gao; Wei-Di He; Tong-Xin Dou; Li-Jie Ding; Jun-Hua Wu; Chun-Yu Li; Xin-Xiang Peng; Sheng Zhang; Gan-Jun Yi