Browsing by Author Jie Ji

Showing results 1 to 16 of 16
Issue DateTitleAuthor(s)
2016A cascade organic Rankine cycle power generation system using hybrid solar energy and liquefied natural gasPengcheng Li; Jing Li; Gang Pei; Anjum Munir; Jie Ji
2013Analysis of a novel gravity driven organic Rankine cycle for small-scale cogeneration applicationsJing Li; Gang Pei; Yunzhu Li; Jie Ji
2015Analysis of a novel solar electricity generation system using cascade Rankine cycle and steam screw expanderJing Li; Pengcheng Li; Gang Pei; Jahan Zeb Alvi; Jie Ji
2015Anovel hybrid solar power generation system using a-Si photovoltaic/thermalcollectors and organic Rankine cycleJing Li; Pengcheng Li; Gang Pei; Jahanzeb Alvi; Jie Ji
2015Anovel hybrid solar power generation system using a-Si photovoltaic/thermalcollectors and organic Rankine cycleJing Li; Pengcheng Li; Gang Pei; Jahanzeb Alvi; Jie Ji
2011Coal Gangue Applied to Low-Volume Roads in ChinaDongwei Cao; Jie Ji; Qingquan Liu; Zhaoyi He; Hainian Wang; Zhanping You
2015Designs and Simulations of Multi-factor in TrustEvaluationBin Zhao; Jingsha He; Na Huang; Yixuan Zhang; Shiyi Zhou; Jie Ji
2011Determination of Flow Number in Asphalt Mixtures from Deformation Rate During Secondary StateShu Wei Goh; Zhanping You; Hainian Wang; Julian Mills-Beale; Jie Ji
2016Effect of working fluids on the performance of a novel direct vapor generation solar organic Rankine cycle systemJing Li; Jahan Zeb Alvi; Gang Pei; Jie Ji; Pengcheng Li; Huide Fu
2015LINC00152 promotes proliferation in hepatocellular carcinoma by targeting EpCAM via the mTOR signaling pathwayJie Ji; Junwei Tang; Lei Deng; Yu Xie; Runqiu Jiang; Guoqiang Li; Beicheng Sun
2015MicroRNA-21, up-regulated by arsenite, directs the epithelial-mesenchymal transition and enhances the invasive potential of transformed human bronchial epithelial cells by targeting PDCD4.Fei Luo; Jie Ji; Yi Liu; Yuan Xu; Gang Zheng; Jinfei Jing; Bairu Wang; Wenchao Xu; Le Shi; Xiaolin Lu; Qizhan Liu
2015MicroRNA-21, up-regulated by arsenite, directs the epithelial–mesenchymal transition and enhances the invasive potential of transformed human bronchial epithelial cells by targeting PDCD4Fei Luo; Jie Ji; Yi Liu; Yuan Xu; Gang Zheng; Jinfei Jing; Bairu Wang; Wenchao Xu; Le Shi; Xiaolin Lu; Qizhan Liu(刘起展)
2015MicroRNA-21,up-regulated by arsenite, directs the epithelial-mesenchymal transition andenhances the invasive potential of transformed human bronchial epithelial cellsby targeting PDCD4Fei Luo; Jie Ji; Yi Liu; Yuan Xu; Gang Zheng; Jinfei Jing; Bairu Wang; Wenchao Xu; Le Shi; Xiaolin Lu; Qizhan Liu
2015S100A4 Hypomethylation Affects Epithelial–Mesenchymal Transition Partially Induced by LMP2A in Nasopharyngeal CarcinomaZhe Lin; Lei Deng; Jie Ji; Ci Cheng; Xin Wan; Runqiu Jiang; Junwei Tang; Han Zhuo; Beicheng Sun; Yun Chen
2013Small-scale combined heat and power generation using semi-permeable membraneJing Li; Gang Pei; Jie Ji
2013Small-scale combined heat and power generation using semi-permeable membraneJing Li; Gang Pei; Jie Ji