Browsing by Author Jie Li

Showing results 1 to 20 of 275  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2013A cross-layer optimization based integrated routing and grooming algorithm for green multi-granularity transport networksXingwei Wang; Hui Cheng; Keqin Li; Jie Li; Jiajia Sun
2014A Difunctional Squarylium Indocyanine Dye Distinguishes Dead Cells through Diverse Staining of the Cell Nuclei/MembranesJie Li; Kunru Guo; Jie Shen; Wantai Yang; Meizhen Yin
2015A Facile in Situ Self-Assembly Strategy for Large-Scale Fabrication of CHS@MOF Yolk/Shell Structure and Its Catalytic Application in a Flow SystemHongyi Gao; Yi Luan; Kullapat Chaikittikul; Wenjun Dong; Jie Li; Xiaowei Zhang; Dandan Jia; Mu Yang; Ge Wang
2014A method for determination of PGE–Re concentrations and Os isotopic compositions in environmental materialsPeipei Zhao; Jie Li; Li-feng Zhong; Shenglin Sun; Ji-feng Xu
2014A model of depth calculation for projectile penetration into dry sand and comparison with experimentsCuncheng Shi(#)(); Mingyang Wang; Jie Li
2015A novel 3-layer mixed cultural evolutionary optimization framework for optimal operation of syngas production in a Texaco coal-water slurry gasifierCuiwen Cao; Yakun Zhang; Teng Yu; Xingsheng Gu; Zhong Xin; Jie Li
2015A polysaccharide from Polygonatum sibiricum attenuates amyloid-β-induced neurotoxicity in PC12 cellsHuixue Zhang; Yuze Cao; Lixia Chen; Jianjian Wang; Qinghua Tian; Ning Wang; Zhaojun Liu; Jie Li; Na Wang; Xiaokun Wang; Piyun Sun; Lihua Wang
2014A superlinearly convergent norm-related method of quasi-strongly sub-feasibledirection for inequality constrained minimax problemsJin-bao Jian; Jie Li; Hai-Yan Zhang; Jian-Ling Li,
2014Al/Pb lightweight grids prepared by molten salt electroless plating for application in lead-acid batteriesBo Hong; Liangxing Jiang; Ketao Hao; Fangyang Liu; Xiaoying Yu; Haitao Xue; Jie Li; Yexiang Liu
2013Aliidiomarina sanyensis sp nov., a hexabromocyclododecane assimilating bacterium from the pool of Spirulina platensis cultivation, Sanya, ChinaGuanghua Wang; Hualian Wu; Xiaoyong Zhang; Hao Zhang; Xi Yang; Xinpeng Tian; Jie Li; Wenzhou Xiang; Xiang Li
2013Alteration of CaBP Expression Pattern in the Nucleus Magnocellularis following Unilateral Cochlear Ablation in Adult Zebra FinchesJie Li; Xin Zhou; Li Huang; Xin Fu; Jin Liu; Xinwen Zhang; Yingyu Sun; Mingxue Zuo
2013Alteration of CaBP Expression Pattern in the Nucleus Magnocellularis following Unilateral Cochlear Ablation in Adult Zebra FinchesJie Li; Xin Zhou; Li Huang; Xin Fu; Xinwen Zhang; Yingyu Sun; Mingxue Zuo
2013An alternative route towards low-cost Cu2ZnSnS4 thin film solar cellsDing Tang; Qinglong Wang; Fangyang Liu; Lianbo Zhao; Zili Han; Kaiwen Sun; Yanqing Lai; Jie Li; Yexiang Liu
2015An amphiphilic squarylium indocyanine dye for long-term tracking of lysosomesChendong Ji; Yang Zheng; Jie Li; Jie Shen; Wantai Yang; Meizhen Yin
2014An anti-leishmanial thiadiazine agent induces multiple myeloma cell apoptosis by suppressing the nuclear factor kappaB signalling pathwayGuodong Chen; Kunkun Han; Xin Xu; Xiaolin Du; Zubin Zhang; Juan Tang; Min Shi; Man Wang; Jie Li; Biyin Cao; Xinliang Mao
2014An Electrochemical-thermal Model Based on Dynamic Responses for Lithium Iron Phosphate BatteryJie Li; Yun Cheng; Ming Jia; Yiwei Tang; Yue Lin; Zhian Zhang; Yexiang Liu
2015Analysis of lateral shearing interferometry without self-imaging limitationsJie Li; Feng Tang; Xiangzhao Wang; Fengzhao Dai; Peng Feng
2015Anisotropy of Q2 loess in the Baijiapo Tunnel on the Lanyu Railway, ChinaQingguo Liang; Jie Li; Xuyang Wu; Annan Zhou
2016Anisotropy of Q2 loess in the Baijiapo Tunnel on the Lanyu,ChinaQingguo Liang(#)(); Jie Li; Xuyang Wu; Annan Zhou
2015Anodic Corrosion Behavior of NiFe2O4-Based Cermet in Na3AlF6-K3AlF6-AlF3 for Aluminum ElectrolysisZhongliang Tian; Yanqing Lai; Shu Yang; Jie Li; Jiann-Yang Hwang; Yexiang Liu