Browsing by Author Jie Zhang

Showing results 1 to 20 of 392  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2011The -1082A/G polymorphism in the Interleukin-10 gene and the risk of rheumatoid arthritis: A meta-analysisJie Zhang; Yonggang Zhang; Jing Jin; Min Li; Kejian Xie; Chaowei Wen; Ruiping Cheng; Cong Chen; Jianxi Lu
20131064 nm-Nd:YAG lasers with different output modes enhancing transdermal delivery: physical and physiological mechanismsCaihua Liu; Jie Zhang; Yuanlei Yue; Qingming Luo; Dan Zhu
20071D partially oxidized porous silicon photonic crystal reflector for mid-infrared applicationZhejin Wang; Jie Zhang; Shaohui Xu; Lianwei Wang; Zhishen Cao; Peng Zhan; Zhenlin Wang
20153D Microstructure-based finite element modeling of deformation and fracture of SiCp/Al compositesJie Zhang; Qiubao Ouyang; Qiang Guo; Zhiqiang Li; Genlian Fan; Yishi Su; Lin Jiang; Enrique J. Lavernia; Julie M. Schoenung; Di Zhang
2012The 3p21.3 tumor suppressor RBM5 resensitizes cisplatin-resistant human non-small cell lung cancer cells to cisplatinPing Li; Ke Wang; Jie Zhang; Lijing Zhao; Hong Liang; Chen Shao; Leslie C.Sutherland
2014A hybrid genetic algorithm for scheduling of inbound and outbound trucks in multi-door crossdocking operationsZhaowei Miao; Ruize Su; Jie Zhang
2014A multiclass, multimodal dynamic traffic assignment model with departure timeMeng Meng; Chunfu Shao; Yiik Diew Wong; Jie Zhang
2015A New Premyrsinane-type Diterpenoid Polyester from Euphorbia dracunculoides LamLi Wang; Zhen Zang; Jie Zhang; Xianghua Wu; Shengxiong Huang; Pei Cao; Yong Zhao
2015A pH-responsive fluorescent [5]pseudorotaxane formed by self-assembly of cationic water-soluble pillar[5]arenes and a tetraphenylethene derivativeRener Chen; Huajiang Jiang; Haining Gu; Qizhong Zhou; Jiashou Wu; Dingben Chen; Jie Zhang
2015A pH-responsive fluorescent [5]pseudorotaxaneformed by self-assembly of cationic water-solublepillar[5]arenes and a tetraphenylethene derivativeRener Chen; Huajiang Jiang; Haining Gu; Qizhong Zhou(); Jiashou Wu; Dingben Chen; Jie Zhang
2013A pH-sensitive gene delivery system based on folic acid-PEG-chitosan e PAMAM-plasmid DNA complexes forcancer cell targetingMingyue Wang; Haiyang Hu; Yuqi Sun; Lipeng Qiu; Jie Zhang; Guannan Guan; Xiuli Zhao; Mingxi Qiao; Liang Cheng; Lifang Cheng; Dawei Chen
2013A pH-sensitive gene delivery system based on folic acid-PEG-chitosan – PAMAM-plasmid DNA complexes for cancer cell targetingMingyue Wang; Haiyang Hu; Yuqi Sun; Lipeng Qiu; Jie Zhang; Guannan Guan; Xiuli Zhao; Mingxi Qiao; Liang Cheng; Lifang Cheng; Dawei Chen
2015A photoactive porous metal–organic complex: synthesis, crystal morphology and the influence ofphotocycloaddition on fluorescence properties and adsorption behaviorLi-Xuan Cai; Cheng Chen; Bin Tan; Ya-Jun Zhang; Xiao-Dong Yang; Jie Zhang
2015A phthalimide- and diketopyrrolopyrrole-based A(1)-pi-A(2) conjugated polymer for high-performance organic thin-film transistorsGuobing Zhang; Jinghua Guo; Jie Zhang; Peng Li; Jingxuan Ma; Xianghua Wang; Hongbo Lu; Longzhen Qiu
-A phthalimide- and diketopyrrolopyrrole-based A1-π-A2 conjugated polymer for high-performance organic thin-film transistorsGuobing Zhang; Jinghua Guo; Jie Zhang; Peng Li; Jingxuan Ma; Xianghua Wang; Hongbo Lu; Longzhen Qiu
2015A recyclable polyoxometalate-based supramolecular chemosensor forefficient detection of carbon dioxideHaibin Wei; Jinlong Zhang; Nan Shi; Yang Liu; Ben Zhang; Jie Zhang; Xinhua Wan
2015A source contribution quantitative calculation method for mechanical systems based on the simplified independent component analysis with referenceJie Zhang; Zhousuo Zhang; Wei Cheng; Guanwen Zhu; Zhengjia He
2015A structural model of host authenticityQilou (Bill) Zhou; Jie Zhang; Honglei Zhang; Jinhai Ma
2013A Study of Fast Flareless Coronal Mass EjectionsHong Qiang Song(#); Yao Chen; Dan Dan Ye; Guo Qing Han; Guo Hui Du; Gang Li; Jie Zhang; Qiang Hu
2014A study of multi-ligand beta-lactoglobulin complex formationJie Zhang; Xiaoming Liu; Muriel Subirade; Peng Zhou; Li Liang