Browsing by Author Jie Zhu

Showing results 1 to 20 of 57  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2015An improved i-vector extraction algorithm for speaker verificationWei Li; Tianfan Fu; Jie Zhu
2013Angiotensin II type 2 receptor correlates with therapeutic effects of losartan in rats with adjuvant-induced arthritisDi Wang; Shanshan Hu; Jie Zhu; Jun Yuan; Jingjing Wu; Aiwu Zhou; Yujing Wu; Wendi Zhao; Qiong Huang; Yan Chang; Qingtong Wang; Wuyi Sun; Wei Wei
2015Chirality and Diameter Influence on Thermal Conductivity of Single-Walled Carbon NanotubesYa Feng; Jie Zhu; Da-Wei Tang
2015Chronic Methamphetamine Regulates the Expression of MicroRNAs and Putative Target Genes in the Nucleus Accumbens of MiceLi Zhu; Jie Zhu; Yufeng Liu; Yanjiong Chen; Yanlin Li; Sisi Chen; Tao Li; Yonghui Dang; Teng Chen
2015Clustered Ribbed-Nanoneedle Structured Copper Surfaces with High-Efficiency Dropwise Condensation Heat Transfer PerformanceJie Zhu; Yuting Luo; Jian Tian; Juan Li; Xuefeng Gao
2013A Comparative Study of the Ionization Modes in GC–MS Multi-residue Method for the Determination of Organochlorine Pesticides and Polychlorinated Biphenyls in CrayfishXiao-wen Cao; Wei-jian Shen; Jie Zhu; Jin Zhang; Yuan Jiang; Zen-yun Zhao; Bin Wu; Ke-yao Yu; Han Liu; Hong-zhen Lian; Chong-yu Shen
2015Condensate Microdrop Self-Propelling Aluminum Surfaces Based on Controllable Fabrication of Alumina Rod-Capped NanoporesYe Zhao; Yuting Luo; Juan Li,; Fei Yin; Jie Zhu; Xuefeng Gao
2015Constructing a 3D-printable, bioceramic sheathed articular spacer assembly for infected hip arthroplastyYuan Zhang; Jie Zhu; Zhibing Wang; Yue Zhou; Xia Zhang
2015Distribution of boundary planes in a (La0.67Nd0.33)B6 polycrystalline bulk prepared by spark plasma sinteringXiao Kun Yuan; Dongtao Zhang; Shenlin Zhou; Ming Yue; Jiuxing Zhang; Jie Zhu; Qiang Ma; Zhuang Wang
2015Distribution of boundary planes in a (La0.67Nd0.33)B6 polycrystalline bulk prepared by spark plasma sinteringXiaokun Yuan; Dongtao Zhang; Shenlin Zhou; Ming Yue; Jiuxing Zhang; Jie Zhu; Qiang Ma; Zhuang Wang
2012A divide and conquer-based greedy search for two-machine no-wait job shop problems with makespan minimisationJie Zhu; Xiaoping Li; Weiming Shen
2013Effect of structural properties on catalytic performance in citral selective hydrogenation over carbon–titania composite supported Pd catalystJie Zhu; Mingshi Li; Mohong Lu; Jianjun Zhu
2014Effect of Van der Waals Force on Thermal Conductance at Single-wall Carbon Nanotube Array/Silicon InterfaceYa Feng; Jie Zhu; Dawei Tang
2011Effective genetic algorithm for resource-constrained project scheduling with limited preemptionsJie Zhu; Xiaoping Li; Weiming Shen
2014Epitaxial growth of single-crystalline Ni46Co4Mn37In13 thin film and investigation of its magnetoresistanceChao Jing; Yejun Yang; Xiaolong Wang; Pan Liao; Dong Zheng; Baojuan Kang; Shixun Cao; Jincang Zhang; Jie Zhu; <strong>Zhe Li</strong>
2015Equilibrium of sortase A dimerization on Staphylococcus aureus cell surface mediates its cell wall sorting activityJie Zhu; Liang Xiang; Faqin Jiang; Zhiwen Zhang
2015Facile Fabrication of Anodic Alumina Rod-Capped Nanopore Films with Condensate Microdrop Self-Propelling FunctionJuan Li; Wenjing Zhang; Yuting Luo; Jie Zhu; Xuefeng Gao
2014High-Tc superconductivity in ultrathin Bi2Sr2CaCu2O8 þ x down to half-unit-cell thickness by protection with grapheneDa Jiang(#)(); Tao Hu(); Lixing You; Qiao Li; Ang Li; Haomin Wang; Gang Mu; Zhiying Chen; Haoran Zhang; Guanghui Yu; Jie Zhu; Qiujuan Sun; Chengtian Lin; Hong Xiao; Xiaoming Xie; Mianheng Jiang
2012In vitro observations of self-assembled ECM-mimetic bioceramic nanoreservoir delivering rFN/CDH to modulate osteogenesisYuan Zhang; Liqi Li; Jie Zhu; Hong Kuang; Shiwu Dong; Hongwei Wang; Xia Zhang; Yue Zhou
2015Influence of Au Nanoparticle Shape on Au@Cu2O HeterostructuresJie Zhu; Na Lu; Wei Chen; Lina Kong; Yun Yang; Dekun Ma; Shaoming Huang