Browsing by Author Jing Bai

Showing results 1 to 20 of 96  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2016A Hierarchical Local Region-Based Sparse Shape Composition for Liver Segmentation in CT ScansChangfa Shi; Yuanzhi Cheng; Fei Liu; Yadong Wang; Jing Bai; Shinichi Tamura
2016A highly efficient BiVO4/WO3/W heterojunction photoanode for visible-light responsive dual photoelectrode photocatalytic fuel cellLigang Xia; Jing Bai; Jinhua Li; Qingyi Zeng; Xuejin Li; Baoxue Zhou
2014A network-based, integrative approach to identify genes with aberrant co-methylation in colorectal cancerYongsheng Li; Juan Xu; Huanyu Ju; Yun Xiao; Hong Chen; Junying Lv; Tingting Shao; Jing Bai; Yunpeng Zhang; Li Wang; Wang, Xishan; Huan Ren; Xia Li
2013A network-based, integrative approach to identify genes with aberrant co-methylation in colorectal cancer.Yongsheng Li; Juan Xu; Huanyu Ju; Xishan Wang; Huan Ren; Xia Li; Yun Xiao; Hong Chen; Junying Lv; Tingting Shao; Jing Bai; Yunpeng Zhang; Li Wang
2015A novel in situ preparation method for nanostructured a-Fe2O3 films from electrodeposited Fe films for efficientphotoelectrocatalytic water splitting and thedegradation of organic pollutantsQingyi Zeng; Jing Bai; Jinhua Li,; Ligang Xia; Ke Huang; Xuejin Li; Baoxue Zhou
2013A Regularization-Free Young’s Modulus Reconstruction Algorithm for Ultrasound Elasticity ImagingXiaochang Pan; Jing Gao; Jinhua Shao; Jianwen Luo; Jing Bai
2013A Regularization-Free Young’s Modulus Reconstruction Algorithm for Ultrasound Elasticity ImagingXiaochang Pan; Jing Gao; Jinhua Shao; Jianwen Luo; Jing Bai
2014Aerated visible-light responsive photocatalytic fuel cell for wastewater treatment with producing sustainable electricity in neutral solutionQuanpeng Chen; Jing Bai; Jinhua Li; Ke Huang; Xuejin Li; Baoxue Zhou; Weimin Cai
2011Application of a three-dimensional eutrophication model for the Beijing Guanting Reservoir, ChinaGuojian He; Hongwei Fang; Sen Bai; Xiaobo Liu; Minghong Chen; Jing Bai
2009Application of electrochemical properties of ordered mesoporous carbon to the determination of glutathione and cysteineJean Chrysostome Ndamanisha; Jing Bai; Bin Qi; Liping Guo
2012Association of Single Nucleotide Polymorphisms in TCF2 with Type 2 Diabetes Susceptibility in a Han Chinese PopulationXuelong Zhang; Qiao H; Yanling Zhao; Xi Wang; Haiming Sun; An Liu; Lidan Xu; Donglin Sun; Yan Jin; Yang Yu; Xiangniing Meng; Jing Bai; Feng Chen; Songbin Fu
2013Atmospheric degradation of 2,3,7,8-tetrachlorinated dibenzo-p-dioxins in the presence of NO3 at nightYuyang Zhao; Xiaomin Sun; Jing Bai; Chenxi Zhang; Jianghua Zhang
2013The atmospheric degradation reaction of dehydroabietic acid (DHAA) initiated by OH radicals and O"3Jing Bai; Xiaomin Sun; Chenxi Zhang; Yuyang Zhao; Chen Gong
2015Bayesian Framework Based Direct Reconstruction of Fluorescence Parametric ImagesGuanglei Zhang; Huangsheng Pu; Wei He; Fei Liu; Jianwen Luo; Jing Bai
2017BSA-exfoliated WSe2 nanosheets as a photoregulated carrier for synergistic photodynamic/photothermal therapyXiaodan Jia; Jing Bai; Zhifang Ma; Xiue Jiang()
2016Carbon dots-decorated multiwalled carbon nanotubes nanocomposites as a high-performance electrochemical sensor for detection of H2O2 in living cellsJing Bai; Chunhe Sun; Xiue Jiang()
2013Characterizing Genes with Distinct Methylation Patterns in the Context of Protein-Protein Interaction Network: Application to Human Brain TissuesYongsheng Li; Juan Xu; Hong Chen; Zheng Zhao; Shengli Li; Jing Bai; Aiwei Wu; Chunjie Jiang; Yuan Wang; Bin Su; Xia Li
2013Characterizing Genes with Distinct Methylation Patterns in the Context of Protein-Protein Interaction Network: Application to Human Brain Tissues.Yongsheng Li; Juan Xu; Hong Chen; Zheng Zhao; Shengli Li; Jing Bai; Aiwei Wu; Chunjie Jiang; Yuan Wang; Bin Su; Xia Li
2013Community detection based on modularity and an improved genetic algorithmRonghua Shang; Jing Bai; Licheng Jiao; Chao Jin
2015Compare the efficacy of inhaled budesonide and systemic methylprednisolone on systemic inflammation of AECOPDXuejiao Sun; Zhiyi He; Jianquan Zhang; Jingmin Deng; Jing Bai; Meihua Li; Xiaoning Zhong