Browsing by Author Jing Hou

Showing results 1 to 13 of 13
Issue DateTitleAuthor(s)
2014. Research on the magnetorheological finishing (MRF) technology with dual polishing headsWen Huang; Yunfei Zhang; Jianguo He; Yongcheng Zheng; Qing Luo; Jing Hou; Zhigang Yuan
2014. Research on the magnetorheological finishing (MRF) technology with dual polishing headsWen Huang; Yunfei Zhang; Jianguo He; Yongcheng Zheng; Qing Luo; Jing Hou; Zhigang Yuan
2014Analysis of mechanical behavior of soft rocks and stability control in deep tunnelsHui Zhou; Chuanqing Zhang; Zhen Li; Dawei Hu; Jing Hou
2015Controlled and Targeted Drug Delivery by a UV-responsive Liposome for Overcoming chemo-resistance in Non- Hodgkin LymphomaHuafei Li; Kun Guo; Cong Wu; Ling shu; Shiwei Guo; Jing Hou; Naping Zhao; Lixin Wei; Xiaobo Ma; Li zhang
2014Development of dormancy in seeds of Sapium sebiferum (L.) ROXB. during maturationJing Hou; Hailin Liu; Qiuyue Ma; Wenting Wei; Tongming Yin; Shuxian Li
2015Different autosomes evolved into sex chromosomesin the sister genera of Salix and PopulusJing Hou; Ning Ye; Defang Zhang; Yingnan Chen; Lecheng Fang; Xiaogang Dai; Tongming Yin
2011Formation of polymeric nanoparticles via Bergman cyclization mediated intramolecular chain collapseBenchuan Zhu; Jianguo Ma; Zhiwen Li; Jing Hou; Xin Cheng; Guannan Qian; Pai Liu; Aiguo Hu
2015Genetic Map Construction and Detection ofGenetic Loci Underlying Segregation Distortion in an Intraspecific Cross of Populus deltoidesWencai Zhou; Zaixiang Tang; Jing Hou; Nan Hu; Tongming Yin
2016Inhibition of Growth and Metastasis of Colon Cancer by Delivering 5-Fluorouracil-loaded Pluronic P85 Copolymer MicellesPengxi Zhu(#); Naping Zhao(#); Dandan Sheng(#); Jing Hou; Chong Hao; Xue Yang; Bing Zhu; Shanshan Zhang; Zhipeng Han; <b>Li Zhang</b>(); Lixin Wei()
2015Optimal policies of a two-echelon serial inventory system with general limited capacitiesQingkai Ji; Lijun Sun; Xiangpei Hu; Jing Hou
2015Systematic review and meta-analysis comparing hypofractionated with conventional fraction radiotherapy in treatment of early breast cancerZhi-Rui Zhou(#); Xin Mei(#); Xing-Xing Chen; Zhao-Zhi Yang; Jing Hou; Li Zhang; Xiao-Li Yu(); <b>Xiao-Mao Guo</b>()
2015Targeting protein arginine methyltransferase 5 inhibits colorectal cancer growth by decreasing arginine methylation of eIF4E and FGFR3.Baolai Zhang; Shuhong Dong; Ruiming Zhu; Chunyan Hu; Jing Hou; Yan Li; Qian Zhao; Xue Shao; Qian Bu; Hongyu Li; Yongjie Wu; Xiaobo Cen; Yinglan Zhao
2015Targeting protein arginine methyltransferase 5 inhibits colorectal cancer growth by decreasing arginine methylation of eIF4E and FGFR3.Baolai Zhang; Shuhong Dong; Ruiming Zhu; Chunyan Hu; Jing Hou; Yan Li; Qian Zhao; Xue Shao; Qian Bu; Hongyu Li; Yongjie Wu; Xiaobo Cen; Yinglan Zhao()