Browsing by Author Jing Wang

Showing results 1 to 20 of 452  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2014A combination of left ventricular hypertrabeculation/noncompaction and muscular dystrophy in a stroke patientJing Wang; Qing Zhu; Xiangquan Kong; Bo Hu; Heshui Shi; Bo liang; Min Zhou; Fei Cao
2014A crystal structure-guided rational designswitching non-carbohydrate inhibitors’specificity between two b-GlcNAcasehomologsTian Liu; Peng Guo; Yong Zhou; Jing Wang; Lei Chen; Huibin Ynag; Xuhong Qian; Qing Yang
2014A highly sensitive ascorbic acid sensor based on carbon-supported CoPd nanoparticlesFengchun Yang; Jing Wang; Yang Cao; Lu Zhang; Xin Zhang
2015A Large-ScaleFlexible Plasmonic Nanorod Array with Multifunction of Strong PhotoluminescenceEmission and Radiation EnhancementJiahua Li; Zhiqiang Wei; Jiuliang Xu; Zhang-Kai Zhou; Delin Kong; Jingfeng Liu; Jiaming Liu; Xiaoyu Duan; Jiancai Xue; Jing Wang; Xuehua Wang
2015A novel high thermal stability Ce3+-doped Ca5(SiO4)2F2 blue-emitting phosphor for near UV-excited white light-emitting diodesRuijin Yu; Na Xue; Junbo Li; Jing Wang; Nannan Xie; Hyeon Mi Noh; Jung Hyun Jeong
2015A novel wide measuring range FBG displacement sensor with variable measurement precision based on helical bevel gearShan-chao Jiang; Jing Wang; Qing-mei Sui; Yu-qiang Cao
2015A receptor like kinase gene with expressional responsiveness on Xanthomonas oryzae pv. oryzae is essential for Xa21-mediated disease resistanceHaitao Hu; Jing Wang; Chan Shi; Can Yuan; Chunfang Peng; Junjie Yin; Weitao Li; Min He; Jichun Wang; Bintian Ma; Yuping Wang; Shigui Li; Xuewei Chen
2012A review of the most economically important poisonous plants to the livestock industry on temperate grasslands of ChinaMengli Zhao; Xinlei Gao; Jing Wang; Xiaolei He; Bing Han
2014A series of quasi-icosahedral gold fullerene cages: Structures and stabilityHua Ning; Jing Wang; Qing-Min Ma; Hui-Yun Han; Ying Liu()
2013A set of inverse telecommunication network problemsZheheng Ding; Jing Wang; Qin Wang
2015A Simple Method for Selecting Spawning-Ready Individuals Out From Laboratorial Cultured Amphioxus PopulationGuang Li; Jing Wang; Liang Yuan; Hui Wang; Yiquan Wang
2015A Social Network Analysis of Business Angel Syndication Evidence of China Young Angel Investor Leader AssociationYaokuang Li; Chunhua Zheng; Jing Wang
2015A Social Network Analysis of Business Angel Syndication Evidence of China Young Angel Investor Leader AssociationYaokuang Li; Chunhua Zheng; Jing Wang
2014A stable anion exchange membrane based on imidazolium salt for alkaline fuel cellYanqin Yang; Jing Wang; Jifu Zheng; Shenghai Li; Suobo Zhang()
2012Absorption, Pharmacokinetics and Disposition Properties of Solid Lipid Nanoparticles (SLNs)Jing Wang; Jing Chen; Niansong Ye; Zhiqiang Luo; Wenli Lai; Xiaoxiao Cai; Yunfeng Lin
2009Acceleration of azo dye decolorization by using quinone reductase activity of azoreductase and quinone redox mediatorGuangfei Liu; Jiti Zhou; Jing Wang; Mi Zhou; Hong Lu; Ruofei Jin
2015ACoalitional Game Approach on Improving Interactions in Multiple OverlayEnvironmentsJianxin Liao; Ziteng Cui; Jingyu Wang; Tonghong Li; Qi Qi; Jing Wang
2014Active and passive smoking with breast cancer risk for Chinese females: a systematic review and meta-analysisChuan Chen; Yubei Huang; Xueou Liu; Ying Gao; Hongji Dai; Fengju Song; Weiqin Li; Jing Wang; Ye Yan; Peishan Wang; Yaogang Wang; Kexin Chen
2015Acupuncture mechanisms: anesthesia, analgesiaand protection on organ functionsJing Wang; You Wan
2008Acute toxicological impact of nano- and submicro-scaled zinc oxide powder on healthy adult miceBing Wang; Weiyue Feng; Meng Wang; Tiancheng Wang; Yiqun Gu; Motao Zhu; Hong Ouyang; Junwen Shi; Fang Zhang; Yuliang Zhao; Zhifang Chai; Haifang Wang; Jing Wang