Browsing by Author Jiyuan Liu

Showing results 1 to 8 of 8
Issue DateTitleAuthor(s)
2014A Multidimensional Constitutive Model for Shape Memory AlloysWei Wang(#)(); Jiyuan Liu
2014Comparison of Gross Primary Productivity Derived from GIMMS NDVI3g, GIMMS, and MODIS in Southeast AsiaWang Junbang(#); Jingwei Dong(); Jiyuan Liu; Mei Huang(); Guicai Li; Steven W. Running; W. Kolby Smith; Warwick Harris; Nobuko Saigusa; Hiroaki Kondo; Yunfen Liu; Takashi Hirano; Xiangming Xiao
2014Conflicts in Land Use in Marine Protected Areas: The Case of the Yellow River Delta, ChinaZhenglei Xie; Zongwen Ma; Jiyuan Liu
2016Effect of laboratory-scale decoction on the antioxidative activity of Zhenjiang Aromatic Vinegar: The contribution of melanoidinsJiyuan Liu; Jing Gan; Yongjian Yu; Shenghu Zhu; Lijun Yin; Yongqiang Cheng
2015Forest cover maps of China in 2010 from multiple approaches and data sources: PALSAR, Landsat, MODIS, FRA, and NFIYuanwei Qin; Xiangming Xiao; Jinwei Dong; Geli Zhang; Masanobu Shimada; Jiyuan Liu; Chungan Li; Weili Kou; Berrien Moore III
2013Impacts of ecological restoration projects on agricultural productivity in ChinaYuanwei Qin; Huimin Yan; Jiyuan Liu; Jinwei Dong; Jingqing Chen; Xiangming Xiao
2015Quantifyingthe heat flux regulation of metropolitan land use/land cover components bycoupling remote sensing modeling with in situ measurementWenhui Kuang; Yinyin Dou; Chi Zhang; Wenfeng Chi; Ailin Liu; Yue Liu; Renhua Zhang; Jiyuan Liu
2015Unveiling the molecular mechanism ofbrassinosteroids: Insights from structure-based molecular modeling studiesBeilei Lei; Jiyuan Liu; Xiaojun Yao