Browsing by Author Jun Xu

Showing results 1 to 20 of 197  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2016A Deep Archietecture for Semantic Matching with Multiple Postional Sentence RepresentationsShengxian Wan; Yanyan Lan; Jiafeng Guo; Jun Xu; Liang Pang; Xueqi Cheng
2016A Deep Archietecture for Semantic Matching with Multiple Postional Sentence RepresentationsShengxian Wan; Yanyan Lan; Jiafeng Guo; Jun Xu; Liang Pang; Xueqi Cheng
2015A Highly Stable Nanotubular MOF Rotator for Selective Adsorptionof Benzene and Separation of Xylene IsomersWei Huang; Jun Jiang; Dayu Wu; Jun Xu; Bing Xue; Alexander M. Kirillov
2013A Mixed Model for Cross Lingual Opinion AnalysisLin Gui; Ruifeng Xu; Jun Xu; Li Yuan; Yuanlin Yao; Qiaoyun Qiu; Shuwei Wang; Kam-Fai Wong; Ricky Cheung
2013A Mixed Model for Cross Lingual Opinion AnalysisLin Gui; Ruifeng Xu; Jun Xu; Li Yuan; Yuanlin Yao; Qiaoyun Qiu; Shuwei Wang; Kam-Fai Wong; Ricky Cheung
2014A new committee-based active learning (CBAL) approach to hyperspectral remote sensing data classificationJun Xu; Renlong Han
2014A Sentence Vector based Over-sampling Method for Imbalanced Emotion ClassificationTao Chen; Ruifeng Xu; Qin Lu; Bin Liu; Jun Xu; Lin Yao; Zhenyu He
2014A Sentence Vector based Over-sampling Method for Imbalanced Emotion ClassificationTao Chen; Ruifeng Xu; Qin Lu; Bin Liu; Jun Xu; Lin Yao; Zhenyu He
-A Singly Eu2+-Activated High-Color-Rendering OxychlorideWhite-light Phosphorfor White-Light-EmittingDiodesPengpeng Dai; Cong Li; Xintong Zhang; Jun Xu; Xi Chen; Yan Jia; Xiuli Wang; Xiaojun Wang; Yichun Liu
2015An Iterative Emotion Classification Approach for MicroblogsRuifeng Xu; Zhaoyu Wang; Jun Xu; Junwen Chen; Qin Lu; Kam-Fai Wong
2015An Iterative Emotion Classification Approach for MicroblogsRuifeng Xu; Zhaoyu Wang; Jun Xu; Junwen Chen; Qin Lu; Kam-Fai Wong
2015An Iterative Emotion Classification Approach forMicroblogsRuifeng Xu; Zhaoyu Wang; Jun Xu; Junwen Chen; Qin Lu; Kam-Fai Wong
2015An Iterative Emotion Classification Approach forMicroblogsRuifeng Xu; Zhaoyu Wang; Jun Xu; Junwen Chen; Qin Lu; Kam-Fai Wong
2013Analysis of two knapsack public key cryptosystemsLiqiang Peng; Lei Hu; Jun Xu; Yonghong Xie; Jinyin Zuo
2011Anti-TNF-@a reduces amyloid plaques and tau phosphorylation and induces CD11c-positive dendritic-like cell in the APP/PS1 transgenic mouse brainsJian-Quan Shi; Wei Shen; Jun Chen; Bian-Rong Wang; Ling-Ling Zhong; Yin-Wei Zhu; Hai-Qing Zhu; Qiao-Quan Zhang; Ying-Dong Zhang; Jun Xu
2013Antiviral Activity of (+)-Rutamarin against Kaposi's Sarcoma-Associated Herpesvirus by Inhibition of the Catalytic Activity of Human Topoisomerase II.Xu B; Ling Wang; Lorenzo González-Molleda; Yan Wang; Jun Xu; Yan Yuan
2011Aurora-A kinase inhibitor scaffolds and binding modesAixia Yan; Liyu Wang; Shuyu Xu; Jun Xu
2014Berberine attenuates autophagy in adipocytes by targeting BECN1Yujie Deng; Jun Xu; Xiaoyan Zhang; Jian Yang; Di Zhang; Jian Huang; Pengfei Lv; Weili Shen; Ying Yang
2013Biomimetic photonic materials with tunable structural colorsJun Xu; Zhiguang Guo
2013Biomimetic photonic materials with tunable structural colorsJun Xu; Zhiguang Guo