Browsing by Author Jun Zhang(#)

Showing results 1 to 14 of 14
Issue DateTitleAuthor(s)
2017A Novel Antibody Targeting Sequence 31–35 in Amyloid b Protein Attenuates Alzheimer’s Disease-Related Neuronal DamageLi Cheng(#); Jun Zhang(#); Li Yuan; Jian-Tian Qiao; Jin-Shun Qi()
2017Dasatinib inhibits c-src phosphorylation and prevents the proliferation of Triple-Negative Breast Cancer (TNBC) cells which overexpress Syndecan-Binding Protein (SDCBP).Xiao-Long Qian(#)(); Jun Zhang(#); Pei-Ze Li(#); Rong-Gang Lang; Wei-Dong Li; Hui Sun; Fang-Fang Liu; Xiao-Jing Guo; Feng Gu; Li Fu
2016Design of a High Performance Selective Solar Absorber with the Structure of SiO2-TiO2-TiNxOy-CuJun Zhang(#); Tupei Chen(); Yuchan Liu; <b>Zhen Liu</b>; Huiying Yang
2015Dietary salt regulates epithelial sodium channels in rat endothelial cells: adaptation of vasculature to saltHui-Bin Liu(#); Jun Zhang(#); Ying-Ying Sun; Xin-Yuan Li; Shuai Jiang; Ming-Yu Liu; Jing Shi; Bin-Lin Song; Dan Zhao; He-Ping Ma3; Zhi-Ren Zhang()
2016Double NURBS trajectory generation and synchronous interpolation for five-axis machining based on dual quaternion algorithmJun Zhang(#); Liqiang Zhang(); Kai Zhang
2013Effects of valproate sodium on extracellular signal‑regulated kinase 1/2 phosphorylation following hippocampal neuronal epileptiform discharge in ratsZucai Xu(#); Jun Zhang(#); Xianze Lei; Zhongxiang Xu; Yan Peng; Benhai Yao; Ping Xu()
2014Nocardioides soli sp. nov., a novel carbendazim-degrading bacterium isolated from soil under the long-term application of carbendazimLina Sun(#); Jun Zhang(#); Fenfen Gong; Xiang Wang; Gang Hu; Shunpeng Li; <b>Qing Hong</b>()
2016Novel poly(N-vinylcarbazole) grafted multi-walled carbon nanotube nanocomposites based on a nucleophilic reaction: Synthesis, fabrication of thin films, and sensing propertiesJun Zhang(#); Yanling Luo(); Feng Xu(); Yashao Chen
2014Pt-doped graphene oxide/MIL-101 nanocomposites exhibiting enhanced hydrogen uptake at ambient temperatureJun Zhang(#); Xiaoqing Liu; Hu Zhou; Xiufen Yan; Yuanjun Liu; Aihua Yuan()
2016Quantum phase diagrams and time-of-flight pictures of spin-1 Bose systems in honeycomb optical latticesJun Zhang(#); Ying Jiang()
2017Quantum phase diagrams of the Jaynes–Cummings Hubbard models in non-rectangular latticesJun Zhang(#); Ying Jiang()
2016Soluble expression and purification of the functional interleukin-30 protein in Escherichia coli.Jiong Li(); Jun Zhang(#)
2016Tunable fluorescence lifetime of Eu-PMMA films with plasmonic nanostructures for multiplexingJun Zhang(#); Feng Song(); Shangxin Lin
2016Wide-Range Tunable Fluorescence Lifetime and Ultrabright Luminescence of Eu-Grafted Plasmonic Core-Shell Nanoparticles for MultiplexingJun Zhang(#); Feng Song(); Zhubing He