Browsing by Author Kai Wu

Showing results 1 to 20 of 36  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2015Assembling Molecular Sierpiński Triangle FractalsJian Shang; Yongfeng Wang; Min Chen; Jingxin Dai; Xiong Zhou; Julian Kuttner; Gerhard Hilt; Xiang Shao; J. Michael Gottfried; Kai Wu
2014Computational Identification and Systematic Classification of novel Cytochrome P450 genes in Salvia miltiorrhizaHaimei Chen(#); Bin Wu(#); David Nelson; Kai Wu; Chang Liu()
2015CopperNanocrystal Plane Effect on Stereoselectivity of Catalytic Deoxygenation ofAromatic EpoxidesBin Xiao; Zhiqiang Niu; Yang-Gang Wang; Wei Jia; Jian Shang; Lan Zhang; Dingsheng Wang; Yao Fu; Jie Zeng; Wei He; Kai Wu; Jun Li; Jinlong Yang; Lei Liu; Yadong Li
2015Directed evolution of nitrilase PpL19 from Pseudomonas psychrotolerans L19 and identification of enantiocomplementary mutants toward mandelonitrileHuihui Sun; Hualei Wang; Wenyuan Gao; Lifeng Chen; Kai Wu; Dongzhi Wei
2015Directed evolution of nitrilase PpL19 from Pseudomonas psychrotolerans L19 and identification of enantiocomplementary mutants toward mandelonitrileHualei WangHuihui Sun(#); <b>Hualei Wang</b>(); Wenyuan Gao; Lifeng Chen; Kai Wu; Dongzhi Wei()
2013Dynamic behavior of surface charge distribution during partial discharge sequencesKai Wu; Cheng Pan; Yongpeng Meng; Yonghong Cheng
2007Effects of discharge area and surface conductivity on partial discharge behavior in voids under square voltagesKai Wu; Okamoto, T.; Suzuoki, Y
2014Enhancement of the photocatalytic efficiency of WO3 nanoparticles via hydrogen plasma treatmentSara Rahimnejad; Jing Hui He; Feng Pan; Xue’er Lee; Wei Chen; Kai Wu; Guo Qin Xu
2015Facile synthesis of CdS@TiO2 core–shell nanorods with controllable shell thickness and enhancedphotocatalytic activity under visible light irradiationWenhao Dong; Feng Pan; Leilei Xu; Minrui Zheng; Chorng Haur Sow; Kai Wu; Guo Qin Xu; Wei Chen
2017Fluoro-methyl sulfonated poly(arylene ether ketone-co-benzimidazole) amphoteric ion-exchange membranes for vanadium redox flow batteryJunbin Liao; Youqun Chu; Qi Zhang; Kai Wu; Jun Tang; Meizhen Lu; <b>Jianli Wang</b>()
2015Hierarchical Molybdenum Nitride Nanochexes by a Textured Self-Assemblyin Gas-Solid Phase for the Enhanced Application in Lithium Ion BatteriesHaitao Xu; Huijuan Zhang; Ling Fang; Jiao Yang; Kai Wu; Yu Wang
2013A highly sensitive and selective fluorescent chemosensor for Pb2+ ions in an aqueous solutionJing Liu; Kai Wu; Sha Li; Tao Song; Yifeng Han; Xin Li
2017Identification of Symmetrical RNA Editing Events in the Mitochondria of Salvia miltiorrhiza by Strand-specific RNA SequencingBin Wu(#); Haimei Chen(#); Junjie Shao; Hui Zhang; Kai Wu; Chang Liu()
2014Insect prophenoloxidase: the view beyond immunityAnrui Lu; Qiaoli Zhang; Jie Zhang; Bing Yang; Kai Wu; Wei Xie; Yun-Xia Luan; Erjun Ling
2015Lattice-Directed Formation of Covalent andOrganometallic Molecular Wires by Terminal Alkynes on Ag SurfacesJing Liu; Kai Wu; Qiwei Chen; Lianghong Xiao; Jian Shang; Xiong Zhou; Yajie Zhang; Yongfeng Wang; Xiang Shao; Jianlong Li; Wei Chen; Guo Qin Xu; Hao Tang; Dahui Zhao
2015LithiumDecoration on Three Dimensional Boron-Doped Graphene Framework forHigh-Capacity Hydrogen StorageYunhui Wang; Zhaoshun Meng; Yuzhen Liu; Dongsen You; Kai Wu; Jinchao Lv; Xuezheng Wang; Kaiming Deng; Dewei Rao; Ruifeng Lu
2014Low-temperature Scanning Tunneling Microscopy Study of Double-decker DyPc2 on Pb SurfaceYang He; Yajie Zhang; I-Po Hong; Fang Cheng; Xiong Zhou; Qian Shen; Jianlong Li; Yongfeng Wang; Jianzhuang Jiang; Kai Wu
2015Low-Temperature Scanning Tunneling Microscopy Studyon the Electronic Properties of a Double-Decker DyPc2 Molecule at the SurfaceZhang, Yajie; Kai Wu; Peilin Liao; Jinglan Kan; Cen Yin; Na Li; Jing Liu; Qiwei Chen; Yongfeng Wang; Wei Chen; Guo Qin Xu; Jianzhuang Jiang; Richard Berndt
2015MonodisperseSandwich-Like Coupled Quasi-Graphene Sheets Encapsulating Ni2PNanoparticles for Enhanced Lithium-Ion BatteriesYangyang Feng; Huijuan Zhang; Yanping Mu; Wenxiang Li; Junliang Sun; Kai Wu; Yu Wang
2016NAMPT regulates senescence, proliferation, and migration of endothelial progenitor cells through the SIRT1 AS lncRNA/miR-22/SIRT1 pathwayGuang-Feng Ming; Kai Wu; Kai Hu; Yao Chen; Jian Xiao