Browsing by Author Li, Yuhong

Showing results 1 to 10 of 10
Issue DateTitleAuthor(s)
2014Aptamer-Fluorescent Silica Nanoparticles Bioconjugates Based Dual-Color Flow Cytometry for Specific Detection of Staphylococcus aureusHe, Xiaoxiao; Li, Yuhong; He, Dinggen; Wang, Kemin; Shangguan, Jingfang; Shi, Hui
2013Composite structure and properties of Mn3O4/graphene oxide and Mn3O4/grapheneWang, Lu; Li, Yuhong; Han, Zhida; Chen, Lin; Qian, Bin; Jiang, Xuefan; Pinto, Joao; Yang, Gang
2015Dehydration and Dehydroxylation of Layered Double Hydroxides: New Insights from Solid-State NMR and FT-IR Studies of Deuterated SamplesYu, Guiyun; Zhou, Yahui; Yang, Rong; Wang, Meng; Shen, Li; Li, Yuhong; Xue, Nianhua; Guo, Xuefeng; Ding, Weiping; Peng, Luming
2015Fine genetic mapping of the white immature fruit color gene w to a 33.0-kb region in cucumber (Cucumis sativus L.)Liu, Hanqiang; Meng, Huanwen; Pan, Yupeng; Liang, Xinjing; Jiao, Jianqing; Li, Yuhong; Chen, Shuxia; Cheng, Zhihui
2013Neuronal necrosis and spreading death in a Drosophila genetic modelYang, Yong; Hou, Lin; Li, Yuhong; Ni, Jianquan; Liu, Lei
2014Neuronal necrosis is regulated by a conserved chromatin-modifying cascadeLiu, Kai; Ding, Lianggong; Li, Yuhong; Yang, Hui; Zhao, Chunyue; Lei, Ye; Han, Shuting; Tao, Wei; Miao, Dengshun; Steller, Hermann; Welsh, Michael J.; Liu, Lei
2013Preparation and Improved Electrochemical Performance of Li[Li(1/3-x/3)CrxMn(2/3-2x/3)]O-2 Nanoparticles Quenched in Iced WaterChen, Lin; Wang, Lu; Gao, Po; Qian, Bin; Li, Yuhong; Ji, Hongmei; Jiang, Xuefan; Yang, Gang
2013Preparation of Mn3O4 nanoparticles at room condition for supercapacitor applicationWang, Lu; Chen, Lin; Li, Yuhong; Ji, Hongmei; Yang, Gang
2013Real-time temperature measurement with fiber Bragg sensors in lithium batteries for safety usageYang, Gang; Leitao, Catia; Li, Yuhong; Pinto, Joao; Jiang, Xuefan
2016Tousled-like kinase mediated a new type of cell death pathway in DrosophilaZhang, Yu; Cai, Rong; Zhou, Rui; Li, Yuhong; Liu, Lei