Browsing by Author Li Wei

Showing results 1 to 20 of 180  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2016A Biophysicochemical Model for NO Removal by the Chemical Absorption-Biological Reduction Integrated ProcessZhao Jingkai; Xia Yinfeng; Li Meifang; Li Sujing; Li Wei; Zhang Shihan
2015A facile route to fabricate a biodegradable hydrogel for controlled pesticide releaseSheng Wenbo; Ma Shuanhong; Li Wei; Liu Zhiqing; Guo Xuhong; Jia Xin
2015A facile route to fabricate a biodegradable hydrogel for controlled pesticide releaseSheng Wenbo; Ma Shuanhong; Li Wei; Liu Zhiqing; Guo Xuhong; <strong>Jia Xin</strong>
2013A Global Ocean Reanalysis Product in the China Ocean Reanalysis(CORA) ProjectHan Guijun; Fu Hongli; Zhang Xuefeng; Li Wei; Wu Xinrong; Wang Xidong; Zhang Lianxin
2014A high-capacity information hiding algorithm forHEVC based on intra prediction modeWang Jiaji; Wang Rangding; Li Wei; Xu Dawen; Huang Meiling
2013A multiple fiber grating sensor system using code division multiple accessLi Wei; Zhang Yongjia; Wen Hongqiao
2015A Novel Method for the Preparation of Narrow-Disperse Nanoencapsulated Phase Change Materials by Phase Inversion Emulsification and Suspension PolymerizationWang Yan; Wang Jianping; Nan Guanghua; Wang He; Li Wei; Zhang Xingxiang
2015A novel recurrent CHEK2 Y390C mutation identified in high risk Chinese breast cancer patients impairs its activity and is associated with increased breast cancer riskNing Wang; Hongyu Ding; Chuan Liu; Xiaoxi Li; Li Wei; Jiao Yu; Mingxian Liu; Mingzhen Ying; Wei Gao; Hai Jiang; Yajie Wang
2015A novel recurrent CHEK2 Y390C mutation identified in high risk Chinese breast cancer patients impairs its activity and is associated with increased breast cancer riskNing Wang; Hongyu Ding; Chuan Liu; Xiaoxi Li; Li Wei; Jiao Yu; Mingxian Liu; Mingzhen Ying; Wei Gao; <strong>Hai Jiang</strong>; Yajie Wang
2015A novel tyrosine-heme C−O covalent linkage in F43Y myoglobin: a new post-translational modification of heme proteins.Yan Dao-Jing; Li Wei; Xiang Yu; Wen Go-Bo; Lin Ying-Wu; Tan Xiangshi
2015A practical model for live speech driven lip-syncLi Wei; 邓志刚
2014A study of transport and impact strength of Fukushima nuclear pollutants in the north pacific surfaceFu Hongli; Li Wei; Zhang Xuefeng; Han Guijun; Wang Xidong; Wu Xinrong; Zhang Lianxin
2016A transcriptomics investigation into pine reproductive organ developmentNiu Shihui; Yuan Huwei; Sun Xinrui; Porth Ilga; Li Yue; El-Kassaby Yousry; Li Wei
2012Ablative property of ZrC?SiC multilayer coating for PIP-C/SiC composites under oxy-acetylene torchXiang Yang; Li Wei; Wang Song; Chen Zhao-hui
2013Abnormal function of the posterior cingulate cortex in heroin addicted users during resting-state and drug-cue stimulation taskLi Qiang; Yang Weichuan; Wang Yarong; Huang Yufang; Li Wei; Zhu Jia; Zhang Yi; Zhao Liyan; Qin Wei; Yuan Kai; von Deneen, Karen M.; Wang Wei; Tian Jie
2015Absence of DICER1, CTCF, RPL22, DNMT3A, TRRAP, IDH1 and IDH2 hotspot mutations in patients with various subtypes of ovarian carcinomasZou Yang; Huang Mei-Zhen; Liu Fa-Ying; Yang Bi-Cheng; Wang Li-Qun; Wang Feng; Yu Xiao-Hong; Wan Lei; Wan Xi-Di; Li Wei; Huang Ou-Ping; He Ming
2012Absence of Wigner molecules in one-dimensional few-fermion systems with short-range interactionsWang Jing-Jing; Li Wei; Chen Shu; Gao Xianlong; Rontani Massimo; Polini Marco
2013Acetylene hydrochlorination over bimetallic Ru-based catalystsZhang Jinli; Sheng Wei; Guo Cuili; Li Wei
-Activation of NLRC4 downregulates TLR5-mediated antibody immune responses against flagellinLi Wei; Yang Jingyi; Zhang Ejuan; Zhong Maohua; Xiao Yang; Yu Jie; Zhou Dihan; Cao Yuan; Yang Yi; Li Yaoming; Yan Huimin
2014Alljoyn based direct proximity service development: overview and prototypeYufeng Wang; Li Wei; Qun Jin; Jianhua Ma