Browsing by Author Li Zhang

Showing results 1 to 20 of 444  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2015"Oxalyl amide assisted palladium-catalyzed synthesis of pyrrolidones via carbonylation of γ-C(sp3)-H bonds of aliphatic amine substrates"Chao Wang; Li Zhang; Changpeng Chen; Jian Han; Yingming Yao; Yingsheng Zhao
2015"Oxalyl amide assisted palladium-catalyzed synthesis of pyrrolidones via carbonylation of γ-C(sp3)-H bonds of aliphatic amine substrates"Chao Wang(#); Li Zhang; Changpeng Chen; Jian Han; Yingming Yao(); <b>Yingsheng Zhao</b>()
2014124km Phase-sensitive OTDR with Brillouin amplificationJin Li; Zinan Wang(); Li Zhang; Fei Peng; Shunkun Xiao; Huijuan Wu; Yunjiang Rao
2014175km phase-sensitive OTDR with hybrid distributed amplification (Postdeadline)Zinan Wang; Jiajia Zeng; Jin Li; Fei Peng; Li Zhang; Yi Zhou; Han Wu; Yunjiang Rao
2014175km phase-sensitive OTDR with hybrid distributed amplification (Postdeadline)Zinan Wang; Jiajia Zeng; Jin Li; Fei Peng; Li Zhang; Yi Zhou; Han Wu; Yunjiang Rao
2014175km phase-sensitive OTDR with hybrid distributed amplification (Postdeadline)Zinan Wang(); Jiajia Zeng; Jin Li; Fei Peng; Li Zhang; Yi Zhou; Han Wu; Yunjiang Rao
20153-O-(2′E,4′Z-decadienoyl)-20-O-acetylingenol induces apoptosis inintestinal epithelial cells of rats via mitochondrial path wayJing Gao; Li Zhang; Lan Gao; Weifeng Yao; Yudan Cao; Beihua Bao; Anwei Ding
20143D Model Features Co-clustering Based on Heterogeneous Semantic Network<b>Xinying Wang</b>(#)(); Li Zhang; Yadong Wang; Xiao Jie
2014A direct real-time polymerase chain reaction assay for rapid high-throughput detection of highly pathogenic North American porcine reproductive and respiratory syndrome virus in China without RNA purification.Kang Kang(#); Keli Yang(#); Jiasheng Zhong; Yongxiang Tian; Limin Zhang; Jianxin Zhai; Li Zhang; Changxu Song; Christine Yuan Gou; Jun Luo(); <b>Deming Gou</b>()
2016A geometrical model for testing bilateral symmetry of bamboo leaf with a simplified Gielis equationShuyan Lin(#); Li Zhang; Gadi V.P. Reddy; Cang Hui; Johan Gielis(); Yulong Ding; <b>Peijian Shi</b>()
2015A Local Binary Pattern Based Texture Descriptors for Classification of Tea Leaves, Neurocomputing, 168 (2015), pp1011-1023.Zhe Tang; Yuancheng Su; Meng Joo Er; Fang Qi; Li Zhang; Jianyong Zhou
2015A longitudinal fMRI investigation in acute post-traumatic stress disorder (PTSD)Jun Ke; Li Zhang; Rongfeng Qi; Weihui Li; Cailan Hou; Yuan Zhong; Zhong He; Lingjiang Li; Guangming Lu
2016A luminescent lanthanide coordination polymer based on energy transfer from metal to metal for hydrogen peroxide detectionHui-Hui Zeng(#); Li Zhang; Lian-Qing Rong; Ru-Ping Lianga(); Jian-Ding Qiu()
2015A Natural Trieripene Derivative from Euphorbia Kansui Inhibits Cell Proliferation and Induces Apoptosis against Rat Intestinal Epithelioid Cell Line in vitroFangfang Cheng; Li Zhang; Yanjing Yang; Yudan Cao; Weifeng Yao; Yuping Tang; Anwei Ding
2014A new 3D framework based on reduced Wells-Dawson arsenotungstates as eight-connected linkagesHuiyuan MaWenlong Sun; Shaobin Li; <b>Huiyuan Ma</b>(); Haijun Pang; Li Zhang; Zhuanfang Zhang
2017A New Direct Reduction Technology with Low Carbon RateFengman Shen(#)(); Li Zhang; He Guo; Qiulin Wen; Haiyan Zheng; Qiangjian Gao; <b>Xin Jiang</b>
2016A novel method for the synthesis of BiOCl/Bi2Sn2O7 heterojunction photocatalyst with enhanced visible light photocatalytic propertiesDongdong Lv(#); Dafeng Zhang; Qinzhao Sun; Jiandong Wu; Li Zhang; Xipeng Pu(); Huiyan Ma; Jianmin Dou()
2016A novel method through solid phase extraction combined with gradient elution for concentration and separation of 66 (ultra) trace persistent toxic pollutants in Antarctic watersLi Zhang; Guangshui Na; Chunxiang He; Ruijing Li
2015A novel trimeric Zn (II) complex based on 8-hydroxyquinoline with trifluoromethylbenzene group: Synthesis, crystal structure, photophysical properties and DNA bindingYanping Huo; Chunquan Wang; Jiguo Lu; Sheng Hu; Xiaoyang Li; Li Zhang
2015A porous metal–organic cage constructed from dirhodium paddle-wheels: synthesis, structure and catalysisLianfen Chen; Tao Yang; Hao Cui; Tao Cai; Li Zhang; Cheng-Yong Su