Browsing by Author Lijun Jia

Showing results 1 to 10 of 10
Issue DateTitleAuthor(s)
2018B-site modification of (Ba0.6Sr0.4)TiO3 ceramics with enhanced diffuse phase transition behavior<b>Cheng Liu</b>(#)(); Liang Shi; Yuanming Lai; Yuanxun Li; Lijun Jia; Hua Su; Jie Li; Tianlong Wen; Weiwei Ling; Huaiwu Zhang
2013Electrical conductivity of warm dense tungstenZhijian Fu; Lijun Jia; Xiaowei Sun; Qifeng Chen
2015Enhanced ferromagnetic properties of low temperature sintering LiZnTi ferrites with Li2O–B2O3–SiO2–CaO–Al2O3 glass additionTingchuan Zhou; Huaiwu Zhang; Lijun Jia; Yulong Liao; Zhiyong Zhong; Feiming Bai; Hua Su; Jie Li; Lichuan Jin; Cheng Liu
2015Enhanced ferromagnetic properties of low temperature sintering LiZnTi ferrites with Li2O–B2O3–SiO2–CaO–Al2O3 glass additionTingchuan Zhou(#); Huaiwu Zhang(); Lijun Jia; Yulong Liao; Zhiyong Zhong; Feiming Bai; Hua Su; Jie Li; Lichuan Jin; Cheng Liu
2015Influence of annealing temperature on microstructure and H2 sensing properties of Pd-doped SnO2 sputtered thin filmsYanbai Shen; Anfeng Fan; Dezhou Wei; Shuling Gao; Baoyu Cui; Lijun Jia
2015Influence of annealing temperature on microstructure and H2 sensing properties of Pd-doped SnO2 sputtered thin filmsYanbai Shen; Anfeng Fan; Dezhou Wei; Shuling Gao; Baoyu Cui; Lijun Jia
2015Low temperature sintering BBSZ glass modified Li2MgTi3O8 microwave dielectric ceramicsCheng Liu; Huaiwu Zhang; Hua Su; Tingchuan Zhou; Jie Li; Xin Chen; Wenzhen Miao; Liang Xie; Lijun Jia
2015Low temperature sintering BBSZ glass modified Li2MgTi3O8 microwave dielectric ceramicsCheng Liu(#)(); Huaiwu Zhang; Hua Su; Tingchuan Zhou; Jie Li; Xin Chen; Wenzhen Miao; Liang Xie; Lijun Jia
2015Structure and electromagnetic properties of NiZn spinel ferrite with nano-sized ZnAl2O4 additionsZongliang Zheng(#); Huaiwu Zhang; Qinghui Yang; Lijun Jia
2009Vortex chirality control in magnetic submicron dots with asymmetrical magnetic properties in lateral directionZhiyong Zhong; Huaiwu Zhang; Xiaoli Tang; Yulan Jing; Lijun Jia; Shuang Liu